De sprekers waren afkomstig uit alle schakels van de voedselketen; producenten (LTO), verwerkers (Heineken), retailers (Jumbo en CBL). Vanuit de Tweede Kamer zaten Tjeerd de Groot (D66), William Moorlag (PvdA) en Laura Bromet (Groenlinks) in het panel.

Aan bod kwamen alle bekende thema’s: het klimaatakkoord, de kringlooplandbouw, elektrisch transport, verduurzaming en het gelijke speelveld dat iedereen in Europa dezelfde regels zou moeten opleggen. De ondernemers en producenten wezen op de knelpunten van de wetgeving; de overheid wees op het gebrek van actie van de bedrijven. Dat is het gebruikelijke spel.

Thijs Cuijpers, directeur van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland sprak het openingswoord. Dat gebeurde in afwezigheid van de Kamerleden, die nog aan het stemmen waren over de afschaffing van de dividendbelasting. Jammer, want Cuijpers stelde namens de boerenproducenten concrete knelpunten in de wetgeving aan de orde: de onderzoeksruimte die nodig is om gewasbescherming te ontwikkelen, het gebruik van dierlijke mest ten koste van kunstmest en de lokale teelt van plantaardige eiwitten.

Op de vraag - na afloop van het debat - “Heeft u hier nu de oplossing gehoord?” antwoordt Cuijpers stellig en kort “Nee”. Cuijpers zegt wel dat er eindelijk zicht komt op het zetten van concrete stappen. “Producenten, verwerkers en retail komen nu samen en kijken op een vergelijkbare manier tegen het verduurzamings-vraagstuk aan. De bereidheid door de hele keten om daar iets aan te doen wordt steeds duidelijker.” Het dreigen met strenge wet- en regelgeving is immers alleen een stok achter de deur, maar als de bereidheid tot verandering er niet is, gebeurt er ook niks. Die bereidheid is er nu, volgens Cuijpers.

“Stop met polderen, begin met timmeren.” Zo vat Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) het debat simpel samen. Daarna begon de borrel.

Dit artikel afdrukken