In een interview met het Financieel Dagblad betoogt Michael Shellenberger dat kernenergie essentieel is. "Kernenergie is de schoonste, goedkoopste en veiligste manier om stroom te produceren." Alleen met de inzet van kernenergie zijn de klimaatdoelen van Parijs haalbaar. Een conclusie die ook het klimaatpanel van de VN, IPCC, recent naar buiten bracht.

Kijk je naar de aantallen doden bij kernrampen, zelfs de grote als Tsjernobyl en Fukushima, dan vallen die in het niet bij de miljoenen doden die jaarlijks vallen als gevolg van luchtvervuiling
Schoon
Toch is de animo om meer met kernenergie te doen maar gering. In Europa en de VS worden er maar weinig nieuwe centrales bijgebouwd. In Nederland staat kernenergie al helemaal niet op de agenda, ook niet bij de besprekingen voor een nieuw Klimaatakkoord. Ten onrechte, vindt Shellenberger. Want kernenergie is onomstotelijk een van de schoonste energiebronnen. Bij het opwekken van stroom komen uit kerncentrales geen luchtvervuilende stoffen vrij en geen CO2.

Veilig
Kernenergie is bovendien veilig, blijkt uit internationaal onderzoek. Kijk je naar de aantallen doden bij kernrampen, zelfs de grote als Tsjernobyl en Fukushima, dan vallen die in het niet bij de miljoenen doden die jaarlijks vallen als gevolg van luchtvervuiling.

En het afval dan, waar we ons vroeger zulke zorgen over maakten? "Kernenergie-afval is het beste energie-afval dat je kunt hebben," zegt Shellenberger vol overtuiging. "Kernenergie is de enige energiebron, waarvan al het afval kan worden opgevangen en veilig kan worden verpakt. Bij fossiele brandstoffen komt het afval via luchtverontreiniging in het milieu terecht en zonnepanelen en windturbines leveren een berg giftig afval op dat we niet kunnen opruimen."

De jonge generatie is bezorgder om klimaatverandering dan om een kernoorlog
Shellenberger wijst op Frankrijk. Dat land draait voor 72,3% van zijn energievoorziening op kernenergie. Frankrijk is de tweede nucleaire energieproducent ter wereld, na de VS (die 19,3% van hun energiebehoefte uit nucleaire energie halen). Het maakt van Frankrijk "de klimaatleider van Europa," aldus Shellenberger, het land met de laagste CO2-uitstoot per inwoner van alle ontwikkelde landen. "Macron is van de jongere generatie en niet opgegroeid met de angst voor een kernoorlog. De jonge generatie is bezorgder om klimaatverandering dan om een kernoorlog."

Goedkoper dan wind- of zonne-energie
Ook het argument dat kernenergie duur zou zijn veegt Shellenberger van tafel. "Ja kernenergie is duurder dan aardgas, maar goedkoper dan wind- en zonne-energie, waar altijd 100% achtervang nodig is van fossiele brandstoffen. Als je naar de totale kosten van het energiesysteem kijkt, dus inclusief de back-upkosten, is kernenergie goedkoper." Hij pleit voor standaardisering, waardoor je niet steeds opnieuw het wiel uit hoeft te vinden. Daarom is hij tegen innovatie, zoals Thorium-centrales. Een gewone, traditionele, kerncentrale kan 60 tot 80 jaar mee, misschien nog wel langer.

Shellenberger is van mening dat de nucleaire sector zelf moet veranderen en zijn 'betuttelende en arrogante houding' van 'kernenergie is te moeilijk om uit te leggen, vertrouw ons maar' moet afschudden om het publiek mee te krijgen. "Kom op, word volwassen, we leven in de 21e eeuw. De wereld is altijd gevaarlijk geweest, maar is nu voor bijna iedereen veiliger dan ooit."
Dit artikel afdrukken