In een studie van de University of Pennsylvania testten de onderzoekers drie vormen van financiële beloning om mensen met overgewicht in beweging te krijgen. De effectiviteit van een financiële beloning blijkt afhankelijk van de manier waarop het beloningssysteem is opgezet.

Beloning
In de studie kregen 281 mensen het doel om 7.000 stappen per dag te zetten gedurende 26 weken. Gedurende 13 weken werden de deelnemers ingedeeld in 4 groepen. Groep 1 was de controlegroep die geen financiële beloning kreeg. Groep 2 kreeg $1,40 (€1,26) per dag dat ze het doel behaalden, oplopend tot $42 (bijna €38). Groep 3 kreeg een lot voor een dagelijkse loterij met een mogelijke prijs die overeenkwam met gemiddeld $1,40 per dag. Groep 4 kreeg aan het begin van de maand de $42, maar moesten voor iedere dag dat ze het doel niet behaalden $1,40 teruggeven.

Ons onderzoek laat zien dat deze programma’s betere resultaten kunnen behalen als de financiële beloning gebaseerd is op gedragseconomische principes, zoals de aversie tegen verlies
In de tweede helft van de studie kregen de deelnemers geen beloning meer, alleen nog feedback op hun prestaties. Door de beloning voor de drie groepen even hoog te houden, wilden de onderzoekers achterhalen welke manier van aanbieden mensen het meest zou stimuleren om het doel van 7.000 stappen per dag te halen. Met behulp van een smartphone-app werd het aantal stappen geregistreerd.

Aversie tegen verlies
Na de eerste 13 weken bleek dat groep 2 en 3 ongeveer even goed scoorden als de controlegroep; op 30-35% van de dagen bereikten zij het doel. De mensen in groep 4, die geld moest inleveren als ze het doel niet behaalden, presteerden beter. Zij behaalden 45% van de tijd de 7.000 stappen. Na het wegvallen van de financiële beloning nam het aantal dagelijkse stappen af en kwam dit weer op gelijk niveau met de controlegroep.

Onderzoeker Mitesh Patel: “Ook al weten de meeste mensen dat beweging goed is voor hun gezondheid, in de praktijk beweegt meer dan 50% van de Amerikanen niet voldoende. Gezondheidsprogramma’s op de werkvloer worden steeds populairder, maar er is te weinig bekend over hoe een financiële beloning mensen stimuleert. Ons onderzoek laat zien dat deze programma’s betere resultaten kunnen behalen als de financiële beloning gebaseerd is op gedragseconomische principes, zoals de aversie tegen verlies.”

Fotocredits: Walking, Pixabay.
Dit artikel afdrukken