Terwijl een kilo levende kip in augustus nog 1 euro opleverde voor de Belgische kippenhouder, is zijn opbrengst nu gedaald tot 82 eurocent. Die daling zou het gevolg van niet alleen de najaarsprijsdaling die volgt op de zomer, maar ook van de de stijgende productie in ons land en Duitsland. Gevreesd wordt dat vleeskippen en de eieren van de legkip te lijden hebben van de effecten van de opschaling die het Europese landbouwbeleid in onze contreien met zich meebrengt.

Door meer dieren te gaan houden, hopen boeren wat meer te verdienen. Hun meeropbrengsten zijn echter negatief als gevolg van het optredende overaanbod. Boeren lijken geen rekening te houden met het feit dat markten verzadigd kunnen raken.
Dit artikel afdrukken