Het echte Belgische trappistenbier wordt met uitsterven bedreigd. Trappist 'mag slechts het etiket trappist dragen als het aan drie voorwaarden voldoet: het moet door of onder toezicht van de kloostergemeenschap worden gebrouwen, het moet binnen de muren van de abdij worden gebrouwen en het grootste deel van de winst moet aan de sociale werken worden besteed', schrijft De Standaard. Wereldwijd zijn er 9 leden van de trappistenbierclub, waarvan 6 in België. De meest recente toetreder was vorige maand Amerikaanse (!) Spencer-abdij.

Het probleem zit 'm in de vergrijzing. Er is weinig tot geen aanwas van jonge broeders, en de bestaande kloostergemeenschappen dunnen steeds verder uit.
Misschien moesten de huidige trappistliefhebbers hun ware roeping eens overwegen?
Dit artikel afdrukken