Dat staat in schril contrast tot de wel snel toenemende consumptie van biologische producten. Vorig jaar gaven de Belgen €449 miljoen uit aan bioproducten, ruim het dubbele van de €190 miljoen die ze daar in 2008 aan spendeerden. In diezelfde 10 jaar nam het areaal van de Vlaamse biolandbouw toe van 3.000 naar 4.500 hectare. Dat komt overeen met de genoemde 1,1% van het Vlaamse landbouwareaal.

Om aan de vraag van hun klanten te kunnen voldoen, moeten Belgische supermarkten hun biologische producten noodgedwongen uit het buitenland moeten halen. "Nochtans hebben lokale producten onze voorkeur," zegt Rony Neufkens, verantwoordelijk voor de groenteaankoop van Colruyt. De supermarktketen bouwde de afgelopen jaren zijn bioareaal met een derde uit door één boer bij de omschakeling financieel te steunen. "Wanneer een boer biologisch begint te telen, duurt het twee tot drie jaar voor zijn producten onder het biolabel in de rekken mogen liggen. Al die tijd moet de boer duurdere bioteeltmethodes gebruiken, maar de meerkosten kan hij niet doorrekenen aan de klanten," legt Neufkens uit. "Wij hebben de boer in kwestie twee jaar lang een prijs betaald die tussen die van bioproducten en die van klassieke producten ligt. Die iets hogere prijs rekenden we aan aan onze klanten. Dat verantwoordden we door op het etiket te vermelden dat het landbouwbedrijf aan het omschakelen is naar biolandbouw."

Colruyt heeft geen plannen nog meer omschakelende boeren te steunen: "het is niet de bedoeling dat er een massale omslag komt, want dan komt de leefbaarheid van bioboeren in het gedrang." Als het aanbod te groot wordt, daalt de prijs realiseert Colruyt zich. De Vlaamse overheid denkt daar heel anders over en heeft een actieplan opgesteld om de Vlaamse biolandbouw een boost te geven, aldus De Tijd.
Dit artikel afdrukken