Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekende het convenant met de federatie van de voedingsindustrie Fevia en de federatie van handel en diensten Comeos. Daarmee verbinden voedingsbedrijven, retailers, restaurantketens en cateraars zich met de overheid om de Belgische consument naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon te bewegen.

Aan het convenant ligt een plan van aanpak per productcategorie ten grondslag. Zo wordt het suikergehalte in frisdrank tegen 2017 met 5% teruggedrongen, en wil men tegen 2020 nog eens 5% minder suikers gebruiken. Zuivelproducten zullen tegen volgend jaar 3% minder toegevoegde suikers bevatten, tegen 2020 zou dat nog eens 5% (in totaal -8% dus) minder moeten zijn. Bij ontbijtgranen mikt het convenant op 4% minder suikers en 5% meer vezels en chocolade moet straks 2,5% minder verzadigde vetten bevatten.

Eigen verantwoordelijkheid
Ook willen de partijen de calorie-inname verminderen door kleinere portiegroottes aan te bieden en door een betere communicatie naar de consument. Die blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor een evenwichtig voedingspatroon. Fevia-Topman Chris Moris: “Maar laat het duidelijk zijn dat we met dit engagement onze verantwoordelijkheid blijven nemen om consumenten te helpen een gezonde en evenwichtige levensstijl na te streven.”

Minister De Block benadrukt dat “iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het om gezonde, evenwichtige voeding gaat: elke burger maar ook de overheid en de industrie. Maar ook de overheid en de voedingsindustrie nemen hun verantwoordelijkheid. Ik dank de Belgische voedingssector voor hun engagement. [..] De kracht van dit convenant is dat er niets van hogerhand is opgelegd. We hopen dat dit model van samenwerking in de rest van Europa navolging zal krijgen."

In Nederland vertrouwt de overheid vooralsnog op zelfregulering. De doelen en voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling zijn aan nogal wat kritiek onderhevig. Dennis Zeilstra toonde aan dat op het gebied van zoutreductie geen meetbare voortgang is gemaakt in Nederland. In het kader van de discussie rondom Vinkje kwam Dick Veerman onlangs tot de conclusie dat "zonder betrokkenheid van een overheid die de labeling van minder goede en betere producten verplicht stelt voor alle producten, het niet werkt". België neemt met het commitment van de overheid als algemene verbinder, mogelijk het voortouw binnen Europa.

Uitdagingen
"Uiteraard brengen de nieuwe doelstellingen aanzienlijke uitdagingen met zich mee”, zegt Dominique Michel, directeur van Comeos. Die liggen onder meer op het vlak van de beperkte reikwijdte van het convenant, dat alleen invloed heeft op producten die in België gemaakt worden. Het risico op 'grensshoppen', bewaken van de voedselveiligheid, een grotere rol voor innovatie en de consumentensmaak zijn andere uitdagingen. "Tegelijk moeten we er wel voor zorgen dat we de kwaliteit en smaak behouden die consumenten verwachten van Belgische voeding”, besluit Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia.

infographic convenant evenwichtige voeding
Infographic Fevia convenant evenwichtige voeding

Dit artikel afdrukken