België blijft ver onder zijn CO2-doelstellingen, schrijft De Standaard. Erger nog, met de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, zal de uitstoot van broeikasgassen tussen 2016 en 2035 niet dalen, maar stijgen.

Volgens officiële cijfers zal de uitstoot in België als geheel met 8% stijgen; van 115,8 miljoen ton CO2-equivalent naar 124,2 miljoen ton in 2035. Vooral de uitstoot van de energie-industrie zou aan de stijging ten grondslag liggen; naar verwachting neemt die met 50% toe van 20 naar 30 miljoen ton.

Dat effect wordt veroorzaakt door de streep die per 2025 door de Belgische kerncentrales gaat. Hernieuwbare energie kan het tekort aan energie dat dan ontstaat niet opvangen, zodat de uitstoot van de fossiele electriciteitscentrales fors omhoog gaat.

De verschillende Belgische regeringen (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) hebben inmiddels aanvullende inspanningen geformuleerd. Die liggen op dit moment ter beoordeling voor aan de Europese Commissie. Volgens die plannen zou deze trend omdraaien en zou de uitstoot van broeikasgassen in 2035 dalen naar 96,5 miljoen toen, 17% minder dan in 2016. Afgezet tegen de Europese ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is dat nog altijd (te) veel.

Een grote reductie komt in de aanvullende plannen van het verminderen van de uitstoot van het verkeer met meer dan 30%, dankzij een 'slimme kilometerheffing'. "In de uitstoot van de zware industrie of de landbouw zit veel minder beweging", aldus De Standaard.
De Standaard - België blijft ver onder zijn CO2-doelstellingen
Reageer
  • Deel
Druk af