In België bracht het Departement Landbouw en Visserij de halalketen in kaart, vooruitlopend op uniforme Europese criteria voor halalvoedsel. Niet alleen is de wereldmarkt voor halalvoedsel groeiende, ook het aantal moslims neemt toe. Moslims blijken gemiddeld meer geld uit te geven aan voedsel en met name vlees dan niet-moslims.

Het blijkt dat op landbouwbedrijven geen verschil bestaat tussen al dan niet halal-productie, maar in slachthuizen wel. Al in 2005 slachtte 27% van de slachthuizen waar schapen geslacht werden, alleen ritueel. Vandaag wordt 70 à 80 procent van alle schapen ritueel geslacht. Alle pluimveeslachthuizen doen - in min of meerdere mate - aan halalproductie.

Het heeft de onderzoekers veel moeite gekost de gegevens boven tafel te krijgen. Ze concluderen dan ook dat het gebrek aan transparantie de maatschappelijke en economische ontwikkeling van halalvoeding in de weg staat. Vilt besluit: 'Door het ontbreken van een algemeen aanvaarde norm biedt een halallabel vandaag de dag geen zekerheid. Zoals moslims soms niet-halal vlees eten zonder het te weten, eten ook niet-moslims soms halalvlees zonder hiervan op de hoogte te zijn'.
Dit artikel afdrukken