Sinds bekend werd dat de Afrikaanse varkenspest is aangetroffen bij een aantal wilde zwijnen in de provincie Luxemburg, houdt de Belgische - en Europese - varkenssector zijn adem in. Tegen de voor wilde zwijnen en gewone varkens dodelijke ziekte is geen remedie beschikbaar. Voor mensen is het virus niet gevaarlijk.

Al 13 landen zetten de invoer van Belgisch varkensvlees stop nadat de uitbraak van ASF aan het licht kwam. Ducarme vroeg Europese steun aan om uitzonderlijke maatregelen te kunnen nemen en laat weten die gekregen te hebben.

"Maar de vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector zou worden getroffen, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro vertegenwoordigt en bijna 15.000 rechtstreekse jobs," aldus federaal minister van Landbouw Denis Ducarme. Hij heeft het Belgische Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) gevraagd onmiddellijk een ministerieel besluit voor te bereiden voor "het euthanaseren van varkens in de afgebakende, besmette zone."

Die zone is 63.000 hectare groot. De jacht is er verboden en wandelaars dienen op de paden te blijven. Het gebied telt 67 varkensbedrijven. Bij de vorige - en enige - uitbraak van varkenspest in België, in 1985, werden er 12 bedrijven besmet en meer dan 30.000 varkens geruimd.

UPDATE: 24 september, 18.00 uur: "Het is op dit moment nog niet nodig maatregelen te nemen voor buiten gehouden varkens," laat minister Carola Schouten in een Kamerbrief weten. Als er in Nederland varkenspest zou uitbreken, dan zullen in het besmette gebied beperkingen worden opgelegd aan jacht en recreatie, zoals nu ook in België is gebeurd. "In een buffergebied daaromheen zal de zwijnenpopulatie worden verkleind" om te voorkomen dat wilde zwijnen in de buurt komen van varkensstallen. Varkenshouders moeten ook maatregelen nemen om dit contact te voorkomen, schrijft Boerderij. "Dit is niet alleen in het belang van de varkenssector en de vele gezinnen die daarmee hun brood verdienen, maar ook van belang voor een gezonde wilde zwijnenpopulatie en daarmee de natuur in Nederland.”
Dit artikel afdrukken