Begin deze week kwam de Cel Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos, een Vlaamse overheidsdienst, naar buiten met de conclusie dat de Limburgse wolvin Naya vermoord is 'door professionelen'. Op de vraag: 'door wie' heeft de overheid (nog) geen antwoord. Er is geen kadaver, geen getuige, geen moordwapen en geen spoor of aanwijzing gevonden.

De enige manier waarop de zaak opgelost zal kunnen worden, is als een van de betrokkenen zijn mond voorbij praat, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Om de kans daarop te vergroten, loofden een drietal natuurorganisaties, het Natuurhulpcentrum uit Oudsbergen, Animal Rights en Vogelbescherming Vlaanderen, inmiddels een tipgeld van €20.000 uit. Mocht de dader gepakt worden, dan hangen hem 2 jaar celstraf, een boete tot €2 miljoen en een levenslang jacht- en wapenverbod boven het hoofd.

Wildcamera's
Naya leefde nog op 10 mei. Toen is ze door een van de 60 wildcamera's in de driehoek Lommel, Oudsbergen en Houthalen-Helchteren vastgelegd. Hoogzwanger en wel. Na die datum is het mannetje August nog verschillende keren gespot, met voedsel dat hij zo goed als zeker naar zijn inmiddels bevallen partner en welpen aan het brengen was. Begin juni stopte August met dat gedrag. Reden voor de wolvenexperts om de verwachting uit te spreken dat Naya niet meer in leven was. Het dier - dat een gps-zender droeg - was immers niet aangereden en van vergif of ziekte was geen sprake (dan zou August ook slachtoffer zijn geworden). Ergens tussen half mei en begin juni moet Naya om het leven gebracht zijn. Ieder spoor van de dader ontbreekt.

Vingerwijzen
Dat betekent niet dat er geen verdachten zijn. Natuurverenigingen wijzen naar lokale jagersverenigingen. Die op hun beurt hebben schapenboeren op de korrel, van wie tientallen dieren ten prooi vielen aan de wolven - 26 schapen, 3 alpaca's en een kalf, om precies te zijn. Het publiek doet inmiddels ook een flinke duit in het zakje, met diverse tips.

De belangenbehartiger van de jachtsector, de Hubertus Vereniging, overweegt een klacht wegens 'laster en eerroof', schrijft Vilt. De beschuldigingen aan de jachtsector zijn "totaal ongehoord en tendentieus" en niet gebaseerd op enig bewijs.

'Spagaat'
Wat de wolven-'whodunnit' in ieder geval aan het licht brengt, is de spagaat waarin de terugkeer van de wolf België brengt. Enerzijds is er de visie voor de bescherming van de wolf, de inspanningen van overheden en regelingen die zijn opgezet om samenleven van wolf en mens mogelijk te maken. En anderzijds de illegale praktijken die zich niets aantrekken van afspraken, regels en wetten maar de wolf uit België willen weren. Een onreglementaire voerplaats voor wilde zwijnen in combinatie met een stalen strop, en een jeep met jagers en geladen geweren in een zone waar ze niets te zoeken hadden, wijzen daarop aldus NatureToday.

Of de moordenaar van Naya nu gevonden wordt of niet, zonder toezicht en beschermingsmaatregelen is de terugkeer van de wolf in onze contreien nog altijd niet zeker. Alle wolvenplannen ten spijt, tegen stroperij is zonder toezicht vooralsnog geen kruid gewassen.
Dit artikel afdrukken