De regering-De Croo heeft vlak voor de herfstvakantie een akkoord bereikt over een nieuw strafwetboek. Een nieuwkomer in het strafwetboek is ecocide - het milieu ernstige en blijvende schade toebrengen op grote schaal. Wie zich eraan schuldig maakt, kan 10 tot 20 jaar naar de gevangenis gestuurd worden.

Vandaag de dag wordt ecocide door een elftal landen erkend als misdrijf in het nationale strafwetboek: Georgië, Armenië, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Vietnam en Frankrijk. België voegt zich nu dus bij dit rijtje.

Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) reageert tevreden en noemt ons land een voortrekker op internationaal vlak. Ze pleit al langer voor een coalitie van progressieve landen die de misdaad van ecocide willen laten inschrijven in het Statuut van Rome als misdaad tegen de vrede en de veiligheid naast genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressiemisdaden. "Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat België zich bij de kopgroep aansluit", aldus de minister.

Wie zich eraan schuldig maakt, kan 10 tot 20 jaar naar de gevangenis gestuurd worden
7 thema’s
De hervorming van het strafwetboek beslaat in totaal zeven thema’s over evenveel hoofdstukken en wil “evoluerende vormen van criminaliteit” aanpakken. Een ander misdrijf dat zijn intrede doet is aanzetting tot zelfdoding. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook lijkschennis strafbaar en het beschikken over een verborgen compartiment in een auto om illegale zaken in te verstoppen. In het nieuwe strafwetboek wordt ook de recente hervorming van het seksueel strafrecht geïntegreerd.

Nieuw is eveneens het principe van de gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid waarbij een 'behandeling onder vrijheidsberoving' wordt voorzien die minder lang is dan de gevangenisstraf op hetzelfde niveau. Extra aandacht gaat voorts naar intrafamiliaal geweld. Femicide wordt geen afzonderlijk misdrijf, maar wie zijn partner doodt zonder voorbedachte rade, zal ook levenslang kunnen krijgen. Discriminatie zal in de toekomst ook voor alle misdrijven een verzwarende omstandigheid zijn.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zal wellicht pas in 2025 zijn.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerkimg met VILT.
Dit artikel afdrukken