"Er zijn dwingende, wettelijke maatregelen nodig", zeggen verschillende experts in De Standaard.

Dalende trend doorbroken
De cijfers op zich lijken niet direct alarmerend. De verkoop van antibiotica in de Belgische veeteelt is vorig jaar met 1,1% gestegen. Maar de verkoop van de meest kritische antibiotica (de 'rode producten') is met 3,2% toegenomen. Daarmee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren doorbroken en dreigen de doelstellingen voor 2020 (halvering van het gebruik) onhaalbaar te worden.

Sense of urgency weggezakt
In België is het AMCRA ingericht, een kenniscentrum dat het antibioticagebruik in de veeteelt overziet en de betrokkenen uit wetenschap, landbouw en farma-industrie verenigt. Voorzitter Jeroen Dewulf spreekt zijn teleurstelling uit dat de sector blijkbaar aan zelfregulering niet voldoende heeft om de gestelde doelen te halen. Volgens hem is het lastig de vinger achter de precieze oorzaak van de trendbreuk te krijgen. Dewulf suggereert dat de sense of urgency weggezakt is, mede doordat er geen juridische gevolgen zijn voor overtreders en grootgebruikers. Ook onbekendheid met de problematiek speelt een rol.

Wat de overheid zou moeten doen
AMCRA vraagt de overheid om maatregelen te nemen, zoals "een brede sensibiliseringscampagne over het belang van verantwoord antibioticagebruik bij dieren, wettelijke verankering van de gebruiksvoorwaarden voor diergeneeskundige antibiotica, versterking van de één-op-één relatie tussen dierenarts en veehouder en uitsluiting van antibiotica voor dieren voor prijsreductie. Ook moet de overheid haar toezichtsrol versterken om misbruiken te identificeren en aan banden te leggen", meldt Vilt.

Centrale databank
In België is nog altijd geen centrale databank die het antibioticagebruik in de dierhouderij registreert, in tegenstelling tot in Nederland. Bij ons rapporteert de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) jaarlijks over het antibioticagebruik. "We moeten onze databank versneld invoeren en we moeten de gegevens die we daarmee genereren meer en beter interpreteren om beter te begrijpen waar de pijnpunten zich bevinden”, aldus Dewulf. De databank moet vanaf 2016 operationeel zijn.

Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt om het antibioticagebruik terug te dringen. Vilt noemt een aantal initiatieven. Van een benchmark door de mengvoedersector, aanpassing van de richtlijnen voor dierenartsen, een sensibiliseringscampagne onder farmaceutische bedrijven tot een schouderklopje voor supermarktketen Colruyt - die als eerste de richtlijnen rond minder antibioticagebruik in zijn lastenboeken opnam.
Maar, benadrukt AMCRA, "er mag geen tijd meer verloren worden" om een significante, aanhoudende daling te realiseren. Daarvoor moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Als het aan AMCRA ligt, heeft ook de overheid een rol.

Fotocredits: #alleenalshetechtmoet.be, AMCRA, Twitter
Dit artikel afdrukken