In België heerst H3N1, een zich snel over verschillende bedrijven verspreidend laag-pathogeen vogelgriepvirus. Laag-pathogeen betekent dat de kippen er wel ziek van worden, maar niet in grote aantallen dood gaan. Inmiddels zijn 35 pluimveebedrijven - ook 3 kalkoenbedrijven - getroffen. Onder legdieren vallen inmiddels wel de nodige dodelijke slachtoffers.

Vorige week hebben de Vlaamse belangenbehartigers Landsbond en Boerenbond met de Vlaamse overheid en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) gesproken om tot een gecoördineerde aanpak te komen. Naar verwachting zal de overheid een dezer dagen toestemming geven om de dieren op de besmette bedrijven te slachten, schrijft Boerderij. Dus niet te ruimen, waarbij alle dode dieren vernietigd worden. Wel moeten bioveiligheidsmaatregelen worden genomen om het virus zich niet te laten verspreiden.

Volgens Denis Ducarme, minister van Landbouw en Voedselveiligheid, vormt het LPAI H3N1-virus geen risico voor de veiligheid van de voedselketen en de consument. De getroffen bedrijven kunnen, bij toestemming vanuit de overheid, aanspraak maken op een bijdrage uit het sanitair fonds.

Het Nederlandse ministerie van LNV ziet nog geen aanleiding om maatregelen te nemen. Wel raadt LNV pluimveehouders aan alert te zijn op zieke dieren met vogelgriepverschijnselen en meteen een dierenarts in te schakelen bij eventuele problemen.
Boerderij - België gaat laagpathogene H3N1 te lijf met slacht
Reageer
  • Deel
Druk af