Jaarlijks grijpt BTC de Week van de Fair Trade (5 tot 15 oktober) aan om de mening en houding van Belgen over fair trade te peilen. Het persbericht over het onderzoek zegt:

8 op 10 Belgen kent fair trade en staat er positief tegenover. Oxfam en Max Havelaar zijn hierbij duidelijk de referenties: ze scoren 8 op 10 op het vlak van vertrouwen.

De positieve houding van Belgen resulteert niet altijd in de concrete aankoop van fairtradeproducten: 57% van de Belgen kocht gedurende het afgelopen jaar eerlijke producten. Koffie (66%), fruit (50%) en chocolade (43%) vormen de koplopers.

De tevredenheid is wel opvallend: 96% van de mensen die fairtradeproducten koopt, is tevreden tot zeer tevreden over zijn aankoop. De meerderheid van de respondenten vindt het heel positief dat fairtradeproducten te koop zijn in supermarkten.

74% geeft aan dat eerlijke handel belangrijk is voor ontwikkelingslanden. Toch is slechts 24% ervan overtuigd dat hun individuele aankoop echt bijdraagt tot de ontwikkeling van kleine producenten.

Voor 84% zou een garantie hierop een stimulans zijn om meer fair trade te kopen. “Het is dus belangrijk dat de actoren van de sector, de overheid en de media aantonen wat fair trade concreet kan veranderen voor de bevolking in het Zuiden. Dit kan door middel van reportages, getuigenissen van producenten of aangepaste sensibilisatiecampagnes” aldus Samuel Poos, coördinator van het Trade for Development Centre (een programma van BTC).

Op de vraag “Denkt u dat eerlijke handel ook moet toegepast worden ten voordele van Europese boeren?” antwoordt 69% positief. 10% vindt dat eerlijke handel voorbehouden moet blijven aan arme landbouwers uit de landen in het Zuiden.

Bron: persbericht befair.be.

Het bericht vermeldt dat de opiniepeiling werd uitgevoerd op het internet van 18 tot 24 augustus door Dedicated Research, in opdracht van het Trade for Development Centre, een programma van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). De maximale foutenmarge bedraagt 3.1%.
Dit artikel afdrukken