Getallen wekken meer sensatie als het grote publiek zich er iets bij kan voorstellen. Er is weer een nieuwe vertaling van cijfers in iets concreets. Ditmaal komt het nieuws uit de hoek van cement en beton, beruchte bronnen van CO2-uitstoot, al heeft de gemiddelde gebruiker van gebouwen daar nauwelijks weet van.

Bij de productie van het meest gebruikte basis-bouwmateriaal ter wereld komt volgens berekeningen meer CO2 vrij dan alle vrachtwagens ter wereld samen uitstoten. Personenauto’s doen dit keer niet mee in deze vergelijking en vandaag ook niet het aantal voetbalvelden vol bomen die voor het opwekken van elektriciteit verstookt worden.

Ja, we produceren CO2 zeggen betonmolenaars terug, maar we hebben ook minder bezwaarlijke alternatieven. Neem bijvoorbeeld cement gemaakt van vliegas; het is duurder, maar dringt de uitstoot terug met maar liefst 90%. Maar het gekke is, dat niemand meer wil betalen. Ook niet de architecten die de meest milieuvriendelijke gebouwen verzinnen: die letten vooral op het energieverbruik van hun gebouwen. Helaas vergeten ze dat de bouw veelal de grootste CO2-uitstoot van een gebouw veroorzaakt. Ieder jaar maakt de wereld 10 miljard ton beton en cement (10.000.000.000.000 kilo)

De beton- en cementmakers vinden dat er veel te veel aandacht is voor de uitstoot van alleen het gebruik van gebouwen. Dat werkt als een bliksemafleider: er komt geen aandacht voor groen beton, zolang het publiek denkt dat de bouw niet meetelt in de uitstoot. Dat is overigens bij elektrische auto's niet anders. Het is wachten op sommetjes die vertellen hoeveel uitstoot het vervangen van alle fossiele voertuigen ter wereld door elektrische kost. We voorspellen alvast dat je zult schrikken.
Treehugger - Cement production makes more CO2 than all the trucks in the world
Reageer
  • Deel
Druk af