De kanttekening die Eickhout daar direct bij plaatst, is dat er nauwelijks betrouwbare data voorhanden is als het gaat om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Hij moet het doen met een grafiek over de verkochte kilo’s in de afgelopen jaren. Maar één ding is duidelijk: die grafiek laat helaas geen dalende lijn zien. “Dáár moeten we eerst werk van maken.”

Geen harde eis
Belangrijke oorzaak volgens de Europarlementariër is het Europese landbouwbeleid (GLB) van de afgelopen jaren. “Daarin is geïntegreerde gewasbescherming (IPM) geen harde vergroeningseis geweest.” En dus is er volgens hem geen verbetering in het chemiegebruik te zien. “De vraag is hoe we dat gaan verbeteren? Ik heb het gevoel dat we allemaal hetzelfde willen, maar het nog niet eens zijn over hoe daar te komen.”

Daarmee nam Eickhout een voorsprong op de discussie die later tijdens het congres gevoerd zal worden over de vraag of de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (1107) opengebroken moet worden. Dit om een versnelde toelating van groene middelen te bewerkstelligen.

Meer impulsen
Voor Eickhout geldt dat chemie een laatste redmiddel moet zijn. Maatregelen als gewasrotatie, monitoring en mechanisch bestrijding moeten voorrang krijgen. “Ik zou willen zien dat IPM echt vorm krijgt in Europa. En dat we daarmee het gebruik van chemie terugdringen. Het zou er tevens voor zorgen dat de vraag naar groene middelen daadwerkelijk toeneemt. Dan ontstaan er ook meer impulsen om het toelatingsbeleid te versoepelen.”

Het nieuwe landbouwbeleid (2020-2027) zoals dat nu is voorgesteld is volgens Eickhout nog te weinig ambitieus als het gaat om vergroening. Hij vreest een kloof met de ambities zoals gesteld in de Green Deal. “Er moeten duidelijke vereisten komen voor toepassing van IPM.”

In de maand maart zal Foodlog in een serie artikelen nader rapporteren over het congres en nadere uitwerkingen publiceren van daarin geagendeerde onderwerpen.
De tweets van Landbouw zonder chemie 2020 zijn te vinden via #LZCH20


Landbouwjournalist Jeannet Pennings schreef dit verslag van de openingssessie voor Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken