Beste Carola,

Woensdag zijn we 6 maanden verder ná 1 oktober..

6 maanden heb je de tijd gehad voor een goede oplossing voor de stikstofsoap. We hebben je oplossingen aan de hand gedaan, oplossingen waar Nederland verder mee kan. En tegen lage kosten.

Nu, 6 maanden later, zien we opnieuw berichten in de media, provinciale stukken, overheidspublicaties, waarin je de agrarische sector wilt opofferen voor industrie en projectontwikkelaars. De plannen om 6 dierhouderijen te kopen voor meer industrie in Brabant liggen voor.

Ja, wij willen je helpen om jullie probleem op te lossen.

Er zijn de laatste jaren al fors minder dieren, er zijn veel natuurlijke stoppers, en ook dit jaar wordt er gesaneerd, we willen alles doen om onze uitstoot te verlagen waar dat mogelijk en betaalbaar is!! Maar offer ons niet op voor industrie, vliegverkeer en alle vervuilende shit! Laat die sectoren hun eigen reductie regelen!

Toon daadkracht en laat zien dat je minister van Landbouw bent, een boerendochter, en geen meeloper in het politiek gekonkel! Zeker nú, in deze Coronacrisis, kan geld van burgers beter besteed worden dan aan nutteloze uitkoop wat tot minder voedsel leidt!

Op 1 april vindt een laatste gesprek plaats tussen jou, premier Rutte en het Landbouw Collectief. Precies een halfjaar eerder stond je op het Malieveld tegenover me.

Carola, laat zien wat je waard bent, en geef duidelijkheid!

Ik wens je wijsheid.

Groeten,
Bart

Bart Kemp refereert aan de stikstofonderhandelingen die ondanks de coronacrisis toch doorgaan. Er is inmiddels een noodwet. De overheid lijkt stikstof die wordt geproduceerd door verkeer en industrie (NOx) gelijk te willen stellen aan stikstof die wordt geproduceerd door de veehouderij (NH3). Daarmee kunnen industrie, bouw en wegenbouw gemakkelijk boeren wegkopen om te bouwen, produceren, rijden en zelfs vliegen. Dat is raar want volgens de geldende theorieën is boerenstikstof de grootste kwaaddoener voor de natuur die door stikstofwetgeving beperkt moet worden.
Vanuit boerenland wordt het beleid gezien als een ordinaire uitkoopactie waar de overheid eerlijker over zou moeten zijn. Achter het verzoek om wijze besluiten gaat dan ook een vraag aan de overheid schuil: hoeveel boerenproductie wil de Nederlandse regering in ons land en waar? De boeren zijn het spel met regels zat, ze willen een duidelijk ruimtelijke ordeningsbeleid.
Dit artikel afdrukken