Nederlandse veehouders zorgen voor meer mest dan Nederlandse akkers aan kunnen. Om het overschot aan mest netjes kwijt te raken, verplicht de Nederlandse overheid veehouders met een mestoverschot om een deel van de mest te verwerken.

Organische stof
Dat zet de mestmarkt onder druk en verhoogt de afzetprijs van mest. Daarnaast speelt in de melkveehouderij de introductie van fosfaatrechten, die de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven aan banden legt.

Mest moet weer het goud worden dat het ooit was en zijn heilzame bodemverbetering werking moet mensen er niet langer hun neus voor laten ophalen
ABN Amro schrijft: "De verwerking van mest en en de export van organische meststoffen bieden de mogelijkheid om de mineralenkringloop in de regio grotendeels te sluiten. We zijn nu ongeveer 50 jaar na de introductie van kunstmest in de akkerbouw. In veel akkerbouwgebieden heeft meer dan een generatie hier gebruik van gemaakt. De heilzame werking van organische stof in de bodem heeft daardoor aan bekendheid ingeboet. Naast de verwerkingscapaciteit zal hieraan gewerkt moeten worden om een nieuwe balans te bereiken. Dit vraagt een omslag in denken: van wegwerken van een overschot naar bediening van een markt die behoefte heeft aan organische meststoffen."

Mest moet weer het goud worden dat het ooit was en zijn heilzame bodemverbetering werking moet mensen er niet langer hun neus voor laten ophalen, zegt de bank met zoveel woorden.

Nog een omslag
Foodlog vroeg ABN Amro of het opportuun is om in Nederland heel veel meer mest te blijven produceren dat het land kan absorberen? Namens de bank reageert Wilbert Hilkens dat de bank het niet gepast acht als er nog meer mest geproduceerd zou worden. Wel vindt hij dat Nederland meer mest mag produceren dan het op eigen grond kwijt kan.

Hilkens: "op veel plaatsen in de wereld is de veehouderij gesitueerd in de buurt van steden/metropolen en de akkerbouw gebieden op grotere afstand, waardoor daar een vergelijkbare situatie is met die bij ons. De hoeveelheid geld die de veehouderij wil betalen, logistieke kosten en de toegevoegde waarde voor de akkerbouw bepalen vervolgens hoe groot de onbalans kan zijn."

Gisteren werd bekend dat SP en PvdA een plan van milieuconsultancy CLM steunen. Via een fosfaatbank zou de mestproductie in Nederland grondgebonden moeten worden gemaakt, zodat niet de kosten die veehouderij kan maken of verdienen, maar het milieu leidend wordt bij het mestmanagement. CLM stelt naast een omslag in de waardering van mest ook een omslag in prioriteiten voor.

Fotocredits: ABN AMRO
Dit artikel afdrukken