In het zojuist verschenen vierde State of the Environment report staan alle alarmsignalen op rood. Het aantel bedreigde soorten is in alle klassen met gemiddeld 8% toegenomen. Concreet zijn er sinds 2016 17 zoogdiersoorten toegevoegd aan de lijst met op uitsterven staande diersoorten, evenals 17 vogelsoorten en 19 kikkersoorten.

Klimaatverandering (de afgelopen 5 jaar werd Australië geteisterd door droogte, bosbranden en overstromingen die samenhangen met klimaatverandering), verlies van leefomgeving van inheemse dieren en planten, invasieve soorten vanuit andere continenten (vossen en katten!), vervuiling en mijnbouw bedreigen de kenmerkende Australische inheemse diersoorten. Volgens Australische natuurbeschermers bewijst het rapport eens te meer dat "Australië als samenleving eerder bereid is de vernietiging van wat er nog over is van zijn natuurlijk erfgoed te catalogiseren dan het te beschermen," zegt National Parks ranger Jess Abrahams.

'Boomstamgrote mazen in de wet'
Hij doelt daarmee op het feit dat de opeenvolgende Australische regeringen geen gevolg hebben gegeven aan de eerdere rapporten met steeds alarmerende waarschuwingen. Wat dat betreft is het belangrijkste verschil tussen de jongste editie en zijn voorgangers dat de vernietiging steeds sneller lijkt te gaan. Dat komt doordat er in de Australische natuurbeschermingswet, de EPBC Act, "mazen zitten waar je met een vrachtwagen vol boomstammen doorheen kunt rijden," zegt Kelly O'Shanassy, de CEO van de Australian Conservation Foundation (ACF).

Een paar voorbeelden: van de 7,7 miljoen hectare habitat die tussen 2000 en 2017 is ontbost, is 7,1 miljoen hectare, oftewel 93%, niet aangemeld voor beoordeling door federale regering in het kader van de wet. Van de ruim 3.000 wel beoordeelde aanvragen om landhabitat te kappen, zijn er welgeteld 4 als 'duidelijk onaanvaardbaar' beoordeeld. En de afgelopen 10 jaar hebben federale milieuministers (van de conservatieve partij) 200.000 hectare leefgebied van bedreigde soorten laten rooien voor de aanleg van kolenmijnen, wegen of stadsuitbreiding.

En zelfs de publicatie van het rapport werd door de vorige, conservatie, regering opgehouden tot na de federale verkiezingen van afgelopen mei. Daarin kwamen voor het eerst na 10 jaar de sociaaldemocraten weer aan de macht. De nieuwe minister van milieu, Tanya Plibersek, verwijt haar voorgangers "tien jaar passiviteit en opzettelijke onwetendheid." Of zij erin gaat slagen de Australische milieuregels te hervormen en verder verlies van inheemse soorten tegen te gaan, is natuurlijk de vraag. De sociaaldemocraten hebben toegezegd klimaatverandering aan te pakken, maar niet van plan zijn te stoppen met de aanleg van nieuwe steenkolenmijnen en aardgasprojecten.
Dit artikel afdrukken