imageEvmi.nl bericht dat zeven fastfoodketens waaronder McDonald's en Burger King worden in de VS door een artsenorganisatie voor het gerecht gesleept. Hun gegrillde kip zou een kankerverwekkende stof bevatten.
De Physicians Committee for Responsable Medicine (PCRM) stelt dat ieder monster dat ze van de zeven ketens namen de kankerverwekkende stof PhIP bevat, die allang op de lijst van verboden stoffen in voedingsmiddelen staat.

Ik noem dit berichtje vanwege het feit dat een private instantie de controle op de naleving van voedselveiligheidswetten op zich neemt. Een actie vanuit het publiek, zonder wettelijke opdracht daartoe. Dat zou toch niet moeten hoeven?
Dit artikel afdrukken