De Vlaamse site Vilt.be schrijft dat boeren vaak geld bijbetalen om te mogen werken. Het gaat slecht op het platteland. Niet alleen economisch maar ook psychisch gaan boeren gebukt onder hun weinig florissante positie als ongewaardeerde voedselmakers. Voor de rest van de maatschappij blijven de problemen grotendeels verborgen, 'verdoken' dus.
Dit artikel afdrukken