imageWe hebben het hier vaker over argumenten. Praten, besluiten, maken we ruzie op basis van argumenten of gaat het alleen maar om loze, niet gesubstantieerde standpunten en propaganda. In een interview met het Nederlands Dagblad doet oud-minister van LNV Cees Veerman een bekentenis over zijn ervaringen in de politiek: geen argumenten, maar meestal propaganda!

Duidelijke taal dus vanuit het ministerie dat gaat over de bron van wat we eten.

Voor het geval de link onbruikbaar wordt, heb ik de tekst hieronder overgenomen. Want inderdaad, ik vind het wel een beetje jammer dat Veerman gaat (voor wie het zich afvraagt: nee, geen familie!). 'Politiek debat vaak propaganda'
door Peet Vogels

Na vijf jaar als minister van Landbouw houdt Cees Veerman de politiek voor gezien. Met het departement voelde hij zich innig verbonden, met het politieke bedrijf een stuk minder. ,,Ik dacht dat de politieke discussie meer over de feiten zou gaan, maar het was vaak propaganda.''

DEN HAAG - De agrarische sector en de politiek stonden lijnrecht tegenover elkaar toen Cees Veerman vijf jaar geleden aantrad als minister van landbouw. Bij zijn afscheid roepen de boerenvoormannen dat ze nog nooit zo'n goede minister van Landbouw hebben gehad. Maar de dierenrechtenbeweging noemt zijn beleid middeleeuws.

Dierenwelzijn loopt als een rode draad door de ambtsperiode van Veerman op Landbouw. Bij zijn aantreden woedde de discussie over het ruimen van gezonde dieren ter bestrijding van besmettelijke dierziekten. En in zijn nadagen krijgt hij het verwijt de meest dieronvriendelijke minister van Landbouw uit de parlementaire geschiedenis te zijn.

,,Die kritiek zegt mij niet zoveel, want die is niet terecht. Ik neem met een gerust geweten afscheid. We hebben de afgelopen jaren helemaal niets verslechterd op het gebied van dierenwelzijn. Integendeel, we zijn stapje voor stapje verder gekomen. Natuurlijk had ik ook gewild dat er meer was gebeurd, dat is soms teleurstellend. Maar we hebben nu eenmaal te maken met Europese regels en de marges van het regeerakkoord.''

Direct begint Veerman een reeks initiatieven op te sommen die onder zijn bewind in gang zijn gezet. ,,We hebben heel veel geld gestoken in onderzoek naar dierenwelzijn. Zo is er nu de Volwaard kip, een langzaam groeiend vleeskuiken. In de varkenshouderij is er de Comfort Class stal en voor de melkveehouderij onderzoeken we nieuwe diervriendelijke stalsystemen. En de biologische landbouw heeft 80 miljoen euro extra gekregen.''

Het zijn stappen op weg naar een beter dierenwelzijn vindt Veerman. ,,Je moet zorgen dat je iedereen meekrijgt, de politiek en de sectoren. Als je allerlei maatregelen bedenkt zonder draagvlak wordt het niks. Dan heb je batterijen controleurs nodig. Boeren zijn taai, vergis je niet.''

De kritiek van sommige politieke partijen dat hij niets heeft gedaan aan dierenwelzijn doet Veerman af als propaganda. ,,Ik zit hier niet om allerlei dingen te roepen, maar om dingen voor elkaar te krijgen. Vergelijk het maar met het verhaal van de haring en de kip. De haring legt honderduizenden eitjes en die hoor je niet. De kip legt er één en die kakelt de hele boel bij elkaar.''

Zijn grootste wapenfeit vindt Veerman de mogelijkheid om preventief te vaccineren bij een uitbraak van besmettelijke ziekten. Maar de animo is gering. Hobbydierhouders hikken aan tegen de hoge kosten en professionele pluimveehouders vrezen hun gevaccineerde dieren niet meer te kunnen verkopen. Veerman snapt niets van de hobbydierhouders. ,,De dieren worden al tegen verschillende dierziekten ingeënt. Waarom moet de overheid dan de vaccinatie tegen vogelgriep betalen. Het gaat hier ook om een maatschappelijk belang. We moeten een pandemie voorkomen. De vogelgriep is van hetzelfde type als destijds de Spaanse griep. Daar zijn tientallen miljoenen mensen aan doodgegaan. Het is ieders plicht dit te voorkomen.''

Veerman wordt vooral geroemd om zijn vermogen om mensen bij elkaar te brengen en tegenstellingen te overbruggen. Wat dat betreft kon hij direct aan de slag. ,,Toen ik aantrad gingen er dingen verkeerd. In de nasleep van de dierziekten was er een sfeer ontstaan van de good guys en de bad guys. Er was veel wantrouwen tussen boeren en de overheid. Ik ben in het begin erg bezig geweest met helen. Ik ben ook direct naar de Veluwe afgereisd om het vertrouwen te herstellen.''

Constructief
In de landbouwsector wordt zijn vertrek betreurd. Toch wil Veerman geen tweede termijn. ,,Het is een zwaar vak. Bovendien heb ik nooit langer dan een paar jaar hetzelfde werk gedaan. Ik heb me nog afgevraagd of ik een ander departement zou willen leiden. Maar het werk is toch hetzelfde.''

En de landbouw is zijn grote liefde. ,,Met dit departement voel ik me innig verbonden. Toen ik nog hoogleraar was in Tilburg liep ik op een dag een ommetje op het platteland in de buurt. Daar zag ik een boer met zijn koeien. Toen dacht ik: dat zijn mijn mensen. Voor die mensen doe ik het. Als zij zeggen dat ik minister moet worden dan doe ik het.''
De ambtenaren zal Veerman missen, zijn collega-ministers ook. ,,In het kabinet hebben we altijd heel goed samengewerkt. Het was een heel leuk, gezellig en constructief kabinet.'' En als de spanningen toenamen zette Veerman zijn capaciteiten als bruggenbouwer in. ,,Als de gemoederen opliepen probeerde ik dat te sussen met een vaderlijk woord of een tussenvoorstel. Ik zei nooit zo veel, dus als ik dan het woord nam, werd er ook wel geluisterd.''

Iets wat hij van de Kamerleden niet altijd kon zeggen. Vooral de manier waarop er soms gediscussieerd werd viel hem tegen. ,,Mij is niet de maat genomen op basis van de feiten. Als wetenschapper ben ik gewend te praten op basis van argumenten. Maar daar werd lang niet altijd naar geluisterd.'' Als voorbeeld kan de actie van de Partij voor de Dieren dienen die niet wil dat Veerman de nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten wordt omdat hij niets voor de natuur zou hebben gedaan. ,,Het is al uniek dat een politieke partij zich bemoeit met het voorzitterschap van een particuliere organisatie. Maar er zijn weinig kabinetten die zoveel extra hebben gedaan voor natuur als dit kabinet.''


Bron: Nederlands Dagblad
Dit artikel afdrukken