De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten wel kringlooplandbouw te willen maar geen intensieve. De boeren rond Apeldoorn overwegen naar de rechter te stappen.

Het nieuws werd door de bladen met een opbouwende spanningsboog als volgt verslagen:

De Stentor (4 juni, 06:02): Rem op ‘megastallen’ gaat Apeldoorn ‘miljoenen euro’s’ kosten. Als Apeldoorn een rem zet op de uitbreiding van veestallen, dan gaat dat de gemeente ‘miljoenen euro’s’ kosten. Dat melden burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat veel te vaag. Hun verzet tegen de intensieve veehouderij gaat door.

De Stentor (4 juni, 15:39) Boze boeren willen met tractoren naar Stadhuis van Apeldoorn: grote zorgen over ‘aanval op megastallen’
Boze boeren zijn zich aan het mobiliseren om vanavond met trekkers naar het Stadhuis van Apeldoorn te gaan. Ze maken zich grote zorgen over een plan in de gemeenteraad om uitbreiding van veestallen onmogelijk te maken.


De Stentor (4 juni, 21:23): Boeren uit Apeldoorn en omliggende dorpen hebben zojuist met tractoren een demonstratie gehouden op het Marktplein in Apeldoorn. Ze zijn boos op partijen in de gemeenteraad. Die willen de intensieve veehouderij op slot doen. Als bedrijven niet meer kunnen uitbreiden is dat ‘het einde van hun toekomst’, zeggen ze.

De Stentor (5 juni): "Boerderijen lijken al lang niet meer op die van oma Duck, maar in de Apeldoornse gemeenteraad lijken ze dat nog niet te beseffen!’’ Regionale boeren posteren daarom met veel kabaal hun tractoren voor het Apeldoornse Stadhuis. Een noodsignaal, om de raad tot inkeer te brengen. Al wekenlang hangt het voor de boeren als een doembeeld boven de markt: een nipte raadsmeerderheid wil door een motie aan te nemen paal en perk stellen aan de intensieve veehouderij. Als dat gebeurt heeft dat het effect van een mokerslag, zeggen de boeren.

Pig Business (5 juni): De gemeenteraad van Apeldoorn nam donderdagavond een motie aan om de intensieve veehouderij aan banden te leggen en om te vormen tot een kleinschaligere variant. Protest van tientallen boeren uit de wijde omgeving bij het gemeentehuis in de Gelderse stad richtte niks uit. Tot teleurstelling van de aanwezige boeren, die bang zijn voor een sneeuwbaleffect.

De Stentor (6 juni): Boerenorganisaties komen in actie tegen de blokkade op de intensieve veehouderij, die Apeldoorn als eerste Nederlandse gemeente wil opleggen. Als het niet lukt om Apeldoorn tot inkeer te brengen, volgt rechtsgang

Politiek is het is een buitengewoon interessante zaak voor de toekomst en beleidsrichting die Nederland kiest, nu ook gemeentes individueel blijken te willen kiezen voor interpretaties van het Haagse beleid op basis van meer dierenrechtenactivistische gedachten. Kringlooplandbouw volgens Schoutens adviseur Scholten heeft vee nodig en dat vee behoeft juist geen inkrimping wat Scholten betreft. Niettemin wil de raad van Apeldoorn nu van het nodige vee af. Schoutens adviseur Scholten wordt gewaardeerd door Nederlandse beleidsmakers op hoog niveau, anders zou hij niet sinds begin deze maand de WUR bij de EU mogen vertegenwoordigen, onder meer om de Green Deal mede vorm te geven volgens - uiteraard - kringloopprincipes.

Vanuit de Tweede Kamer laat kringloop- en coalitiepoliticus Tjeerd de Groot onderwijl weten dat hij achter het raadsbesluit van Apeldoorn staat.
Dit artikel afdrukken