De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteerde deze week het rapport Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014.

Nederland middenmoter na sterke reductie
De SDa brengt het antibioticumgebruik bij meer dan 41.000 dierhouderijen en het voorschrijfpatroon van dierenartsen in kaart. Doel is door benchmarken, verbetertrajecten en ander beleid te komen tot een reductie in het antibioticagebruik en vermindering van antibioticaresistentie.

Binnen Europa is in Nederland het gebruik van antibiotica in de dierhouderij het sterkst verminderd. Dat wil niet zeggen dat we op eens het meest vooroplopende land zijn geworden. Nederland is niet langer een grootverbruiker en werd door het gebruik drastisch te verminderen een goede middenmoter. "Met inachtneming van de verschillen in structuur van de diersectoren in de Europese lidstaten is dit een resultaat waar alle betrokken partijen verheugd over zijn", schrijft de SDa. De Nederlandse aanpak staat internationaal in de belangstelling.

De resultaten over 2014
De SDa stelt vast dat het antibioticagebruik in de veehouderij in Nederland in 2014 nauwelijks verder afgenomen is. In de pluimveehouderij is het gebruik zelfs gestegen. Wel is er een verschuiving zichtbaar in de soorten antibiotica die worden ingezet. "De voor de volksgezondheid kritische middelen zijn in 2014 nog maar zeer beperkt gebruikt in de veehouderij" aldus de SDa. Het nulpunt is daar in zicht. De SDa gaat daarom nu ook buiten de reguliere veehouderij in kaart brengen hoe deze middelen gebruikt worden bij konijnen, katten, honden en paarden.

Verdere reductie, tot de 70% die minister Edith Schippers van Volksgezondheid voor 2016 ten doel stelt, zal niet in alle sectoren haalbaar zijn
Grote verschillen
Tussen dierenartsen en bedrijven bestaan nog altijd grote verschillen in gebruik, constateert de SDa. Zo blijken "in de kalversector de 10 procent dierenartsen die de meeste antibiotica voorschrijven 33 keer meer voor te schrijven dan de 10 procent die het minst voorschrijven." Eén op de 3 dierenartsen schrijft meer antibiotica voor dan gewenst.
Voor meer inzicht in wat deze verschillen veroorzaakt, zullen de beschikbare antibiotica-gebruiksgegevens diepgaander moeten worden geanalyseerd. Is eenmaal duidelijk wat de succesfactoren zijn van bedrijven met een laag antibioticagebruik, dan kunnen die ook bij andere bedrijven toegepast worden.

'Laaghangend fruit'
Dat de reductie zou stagneren viel te verwachten, zegt Dick Heederik, voorzitter van het expertpanel van de SDa, op Boerderij. Nederland werkte aan de doelstelling om de antibioticaverkoop in 2014 met 50% te reduceren ten opzichte van 2014. Dat is gelukt, de reductie tot en met 2014 komt uit op 58,1%. Maar nu is al het 'laaghangend fruit' wel geplukt.
Verdere reductie, tot de 70% die minister Edith Schippers van Volksgezondheid voor 2016 ten doel stelt, zal niet in alle sectoren haalbaar zijn, waarschuwt Jos Werner, voorzitter van de SDa. Zij zeggen dat het zinvoller is in te zetten op de specifieke reductie van antibioticagebruik door de meest voorschrijvende dierenartsen, dan op een algemene target die niet haalbaar is.

tabel antibiotica reductie


Fotocredits: 'Pubervee voeren. In één keer vier hongerige kalverkoppen ieder in één emmer krijgen. Het blijft een sport!', Florina Blokland
Dit artikel afdrukken