De stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteerde woensdag de cijfers over het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderijen. Ten opzichte van 2012 is het gebruik in de varkenshouderij 30% afgenomen, in de vleespluimveehouderij met 25% en in de kalverhouderij met 15%. In de rundveehouderij bleef het gebruik stabiel.

Over de hele periode 2009-2013 lieten de verkopen van antibiotica voor dieren een daling zien van 57,7%. Dick Heederik, voorzitter van het SDa-expertpanel op Boerderij: "de SDa vraagt de sectoren om de komende jaren dierhouders en dierenartsen extra te stimuleren om het antibioticagebruik verder in de richting van het streefgebied te laten bewegen". De SDa wil verder de komende tijd komen tot een 'meer diersoort-specifiek beleid', gestoeld op wetenschappelijke inzichten over de resistentie-problematiek.
Dit artikel afdrukken