Michael Bloomberg is puissant rijk door zijn media imperium. Toch is het bijzonder te constateren dat zijn burgemeesterschap van New York hem én geen salaris opleverde (dat wilde hij niet, omdat hij al rijk genoeg is) én hem $650 miljoen kostte aan giften en gaven aan de stad.

In de VS werd hij bekend omdat hij de criminaliteit in zijn stad fors liet dalen en ervoor zorgde dat mensen weer veilig over straat konden lopen. De stad onderging een metamorfose.

Internationaal werd Bloomberg in de laatste twee jaar van zijn burgemeesterschap bekend door zijn dappere pogingen grote porties frisdrank te verbieden om New Yorkers gezonder te maken. Zijn pogingen mislukten, maar zijn faam steeg tot grote hoogte.

De New York Times berekende in een reportage dat Bloomberg het bedrag aan de stad heeft gespendeerd op basis van openbare bronnen. Vermoedelijk is het genoemde totaalbedrag te laag. Bloomberg zelf spreekt zich niet uit.

Critici beweren dat de miljardair Bloomberg zijn burgemeesterschap kocht met de grote sommen geld die hij uit zijn privé vermogen aan de stad kon doneren. Eén van de mensen met wie de New York Times sprak zegt echter vol bewondering: “We’ve never had anybody like him before. And we are never going to see anybody like this again.” Het was een moderne Medici, zegt een ander onder verwijzing naar de Italiaanse familie die tijdens de Renaissance met geld en inzicht vorm en inhoud gaf aan de kunstzinnige faam en macht van de staatsstad Florence.
Dit artikel afdrukken