Als kinderen met eetstoornissen zoals anorexia niet tijdig hulp krijgen, kunnen levensbedreigende situaties ontstaan.

In april waarschuwde de Landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen (K-EET) voor dit probleem. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge reageerde positief en vroeg K-EET om advies. Dat verscheen al snel en de minister volgt het op. Komend jaar wordt gestart met 2 kenniscentra. Kennisverspreiding wordt eenvoudiger en er komt een landelijke database en een kennisnetwerk voor professionals. Gezinnen krijgen meer voorlichting en begeleiding. Klinieken moeten per direct zorgen voor meer opvang.

In 2020 is hiervoor een budget van €11,5 miljoen beschikbaar. Daarna trekt het kabinet structureel €26 miljoen uit voor de begeleiding van mensen met eetstoornissen.

Momenteel telt ons land 5.600 anorexiapatiënten; elk jaar komen er 1.300 bij. Anorexia begint vaak in de pubertijd. Genezing vraagt om intensieve therapie.

Fieke Busink, ervaringsdeskundige, noemt het adviesrapport beperkt. Ze pleit ervoor juist de ontstaansgrond van de problematiek uit te zoeken. NRC schrijft dat eetstoornissen vaak gepaard gaan met psychische stoornissen als autisme; dit bemoeilijkt specifieke zorg. Zembla liet de gevolgen zien en wijdde een aflevering aan vastgebonden, met dwangvoeding in leven gehouden anorexiapatiënten.

Eetstoornissen kunnen een verborgen leven leiden. Uit onderzoek blijkt dat anorexia ook kan voorkomen bij mensen met een gezonde of hogere BMI.
NRC - Kabinet neemt maatregelen om aantal eetstoornissen terug te dringen
  • Deel
Druk af