De vergrijzing verklaart slechts een klein deel van de toenemende ziektelast. De ‘westerse’ ziekten hebben veel invloed op de kwaliteit van leven en de economie. Sommige berekeningen voorspellen dat de gezondheidszorg binnen afzienbare tijd onbetaalbaar wordt. Nieuwe medische interventies zijn niet onze enige hoop. De geschiedenis van de mens leert ons dat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval is.

Wanneer onze leefomstandigheden plotseling sterk veranderen, ontstaan mismatches en neemt het risico op ziekte fors toe. De evolutionaire geneeskunde identificeert leefstijlfactoren die een potentiële mismatch vormen en onderzoekt wat er gebeurt wanneer je mismatches corrigeert. Het blijkt dat interventies met een evolutionair perspectief opvallend krachtig werken. Het preventieve potentieel van op tijd doorgevoerde evolutiegeneeskundige (leefstijl)maatregelen is vermoedelijk nog aanzienlijk groter. Op het Ancestral Health Symposium kun je kennismaken met of meer informatie krijgen over deze geneeskundestroming.

Programma
Het symposium heeft twee keynote speakers: Tim Noakes en Frits Muskiet. Tim Noakes is hoogleraar aan de Universiteit van Kaapstad en geniet een bijna legendarische reputatie als sportarts en inspanningsfysioloog. Hij spreekt over de laatste inzichten op het gebied van de invloed van een evolutionair correct voedingspatroon op zowel sportprestaties als gezondheid. Volgens Noakes werken de huidige, breed geaccepteerde gezondheidsadviezen over het algemeen averechts. Ze maken ons zieker, niet gezonder.
Frits Muskiet is klinisch chemicus in het UMCG en in Nederland min of meer de aartsvader van de evolutiegeneeskundige stroming. Muskiet deed met name onderzoek naar het voedingspatroon dat noodzakelijk was voor de ontwikkeling van ons relatief enorme en complexe brein en naar de nadelige effecten van een voeding die deficiënt is in de zogenoemde breinspecifieke nutriënten.

Naast de twee keynote speakers zullen diverse wetenschappers, artsen, diëtisten en bewegingsspecialisten uiteenlopende aspecten van de evolutiegeneeskunde belichten, inclusief de praktische implementatie ervan. Verder zijn er debatten, beweegsessies en posterpresentaties.

Meer informatie over het programma en alle sprekers vind je op de website. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Wees er snel bij, er zijn ongeveer 300 plaatsen en vol is vol.

Locatie: Nijenborgh 4, Groningen. Op de campus van de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Rijks Universiteit Groningen.
Kosten: t/m 31 mei €175, kortingstarief €75. Vanaf 1 juni €205, kortingstarief €95. Kijk op de website of je in aanmerking komt voor het kortingstarief.

Fotocredits: AHS symposium
Dit artikel afdrukken