De Amish - een bijzondere bevolkingsgroep in het oosten van de VS - staan vooral bekend vanwege hun in het verleden wortelende 'onbedorven' en pure leefgewoonten. Dat blijkt echter niet op te gaan voor hun landbouwmethoden, schrijft Grist.

De afgelopen jaren troffen overheidscontroleurs hoge concentraties van nitraten en E.coli bacteriën aan in het water bij en rond Amish-boerderijen. Niet alleen spoelt de dierlijke mest gewoon van het erf en uit de stal zo het oppervlaktewater in, ook de eigen drinkwaterbronnen zijn regelmatig verontreinigd. Zo'n 85% van de Amish boeren kreeg een officiële waarschuwing. Zij moesten hun water- en mestbehandeling aanpassen aan de moderne tijd of maatregelen nemen om vervuiling tegen te gaan.

Deel zelfstandigheid verdwijnt
Want de consequenties van het veronachtzaamde milieubeheer door de Amish-boeren blijkt zich aanzienlijk verder uit te strekken dan de nabije waterlopen en hun eigen watervoorziening. De Chesapeake baai is zo erg verontreinigd door algenbloei dat er hele 'dode zones' zijn waarin geen vis of krab kan overleven. De meeste vervuiling is afkomstig van de landbouw - en er zijn drie 'hot spots' die het leeuwendeel voor hun rekening nemen. De eerste twee, de Shenandoah vallei en het Delmarva Peninsula, huisvesten een aantal grootschalige dierhouderijen, met duizenden kippen of koeien. Zij opereren onder streng toezicht en zijn aan vergunningen gebonden. De derde hot spot is de Amish gemeenschap in Lancaster County - kleinschalige boeren met enige tientallen dieren. Maar met een enorme - onverwerkte - mestproductie. Daar komt nog bij dat hun landbouwmethoden zelf ook al niet milieuvriendelijk zijn. Ploegen zoals de Amish doen scheurt de bodem open en bevordert erosie. De mest spoelt uit en komt niet bij de te bemesten gewassen terecht.

Dingen zullen gaan veranderen voor de Amish. De overheid zit niet stil en heeft miljoenenprogramma's gestart om de vervuiling terug te dringen. Denk daarbij aan voorzieningen als hekken om koeien van de riviertjes weg te houden, opvangcapaciteit voor regenwater, aanplant van bossen langs waterstromen en mestopslagsystemen. Vaak zijn die maatregelen te duur en te omvangrijk om door een boer alleen genomen te worden. Dat betekent dat de Amish een stukje van hun zelfstandigheid zullen moeten inleveren. Geen overheidsinvestering of -subsidie zonder toezicht immers. Maar met het oog op het milieu en hun eigen gezondheid kunnen zelfs de Amish niet op de oude voet voortgaan.

Fotocredits: Joanna Poe
Dit artikel afdrukken