Iedere maand zet econoom Jayson Lusk van de faculteit Agricultural Economics van de Oklahoma State University zijn online enquête FooDS uit bij een panel van 1.000 Amerikanen, die samen een dwarsdoorsnede van de Amerikaanse bevolking vormen. In FooDS vraagt hij naar consumentenvoorkeuren en sentimenten ten aanzien van voedselveiligheid, kwaliteit en prijs.

Verplichte DNA-labeling
Deze januarimaand stelde hij een extra vraag: 'Steun je de volgende overheidsbeleidsmaatregelen of wijs je ze af?' bij een lijstje met tien items. Daaruit kwam dat meer dan 80% van de respondenten voorstander is van verplichte labeling van voedsel waar DNA in zit.

In de Washington Post pikte commentator Ilya Somin het bericht op. Hij geeft zelfs een voorbeeld van hoe een dergelijk label, gebaseerd op louter waarheden, eruit zou kunnen zien:

WARNING: This product contains deoxyribonucleic acid (DNA). The Surgeon General has determined that DNA is linked to a variety of diseases in both animals and humans. In some configurations, it is a risk factor for cancer and heart disease. Pregnant women are at very high risk of passing on DNA to their children.

Wijdverbreide onwetendheid
De meest voor de hand liggende verklaring voor deze uitkomst is dat mensen niet weten wat DNA is, en niet beseffen dat het in al ons eten van dierlijke of plantaardige oorsprong zit. Als ze lezen dat een onbekende stof, DNA, in hun eten voorkomt zouden ze kunnen denken dat dit een of andere chemische toevoeging waar alleen de op winst beluste grootfabrikanten maar beter van worden. Ook uit andere onderzoeken komt de relatieve onbekendheid met basisprincipes uit de wetenschap regelmatig naar boven, schrijft Somin. Zo wist in 2012 een kwart van de Amerikaanse bevolking niet dat de aarde om de zon draait en niet andersom.

Niet alleen op het gebied van wetenschap, ook op het gebied van politiek is sprake van wijdverbreide onwetendheid. Voor de verkiezingen van 2014 wist maar 38% van de kiezers dat de Republikeinen de meerderheid hadden in het Huis van Afgevaardigden en de Democraten in de Senaat. Dat is niet zomaar te wijten aan de 'domheid van de Amerikaanse kiezer'. Voor de meeste mensen is het een 'rationele reactie op de enorme omvang en complexiteit van de overheid en de realisering dat de kans dat hun stem van invloed zal zijn op verkiezingsuitslagen extreem klein is', stelt Somin. Dat geldt ook voor wat de meeste mensen op het vlak van wetenschappelijke kennis willen en kunnen weten.

Individuele onwetendheid kan grote collectieve gevolgen hebben
Waarom is dan de DNA-etikettering zo verontrustend? Omdat in dit geval individueel rationeel gedrag mogelijk gevaarlijke collectieve uitkomsten kan hebben. 'Waar het niet zoveel uitmaakt of een individuele kiezer onbekend is met wetenschappelijk of politiek beleid, kan een meerderheid (of grote minderheid) van kiezers die kennis ontberen er voor zorgen dat er gevaarlijke en contraproductieve overheidsmaatregelen worden aangenomen. In dit geval kunnen overdreven en onnodige waarschuwingslabels consumenten in de war brengen, en hun beperkte aandacht van de echte gevaren afleiden', besluit Somin.
Dit artikel afdrukken