Wetenschappers van Johns Hopkins University vroeg 1.010 Amerikanen over hun houding, gedrag en percepties ten aanzien van voedselverspilling. In de VS gaat 31 tot 40% van al het geoogste voedsel verloren. Het merendeel van die verspilling vindt plaats bij mensen thuis, bij winkels en bij restaurants. Het meeste voedsel dat in de Amerikaanse afvalbak verdwijnt is groente en fruit. In totaal kost al dat niet-opgegeten voedsel $160 miljard per jaar.

1.249 calorieën per dag in de vuilnisbak
Een gemiddeld Amerikaans huishouden gooit jaarlijks tussen de $1.365 en $2.275 aan voedsel weg. In Nederland, waar we zo'n 50 kilo per persoon aan eten weggooien, hebben we het over een bedrag van circa € 150. Voor een huishouden van 4 nog altijd veel minder dan in de VS. In calorieën gaat het om 1.249 calorieën per persoon per dag.

Goed bezig
Hoeveel dat is, realiseren de Amerikanen zich amper. Ze denken dat ze goed bezig zijn met het terugdringen van voedselverspilling. Zo rapporteerde 42% van de respondenten zich bewust te zijn van het probleem van voedselverspilling en zei 16% actief informatie over verspilling te hebben opgevraagd.
Des te opvallender is het dat driekwart van de respondenten stelde minder weg te gooien dan de gemiddelde Amerikaan. Dertien procent van de ondervraagden zei zelfs nooit iets weg te gooien, 52% hield het op 10% van alle gekochte levensmiddelen. Slechts 10% van de respondenten zei 30% of meer van al het ingekochte eten weg te gooien.

Gezondheidsvoorstanders, kookshows, liefhebbers van lokaal eten en slimme marketeers hebben er voor gezorgd dat mensen verlept, gerimpeld of iets minder fraai voedsel links laten liggen, terwijl dat nog prima eetbaar is
Voedselveiligheid
Als belangrijkste reden om voedsel weg te gooien, gaven de respondenten aan dat het mogelijk niet goed meer was. Dat nodigt uit tot vervolgonderzoek, zeggen de onderzoekers. Welk voedsel gaat de vuilnisbak in uit voedselveiligheidsoverwegingen? Waarom blijft iets zo lang liggen dat het onveilig wordt? Waar komen onjuiste percepties over voedselveiligheid vandaan? De onderzoekers menen dat er behoefte is aan betere richtlijnen voor voedselveiligheid, maar ook aan meer inzicht in hoe Amerikanen omgaan met eten dat wel of niet goed meer zou kunnen zijn.

Voorkeur voor vers
De tweede reden om voedsel weg te gooien is dat consumenten de voorkeur geven aan het meest verse voedsel. Hier wijzen de onderzoekers met een 'beschuldigende' vinger naar gezondheidsvoorstanders, kookshows, liefhebbers van lokaal eten en slimme marketeers. Zij hebben er voor gezorgd dat mensen verlept, gerimpeld of iets minder fraai voedsel links laten liggen, terwijl dat nog prima eetbaar is.

22% van de respondenten vond overwegingen als broeikasgassen, energie of water 'helemaal niet belangrijk'
Milieu-overwegingen niet belangrijk
Het onderzoek ging ook in op de vraag waarom mensen voedselverspilling zouden willen verminderen. Bovenaan die lijst: geld besparen en een goed voorbeeld geven aan de kinderen. Onderaan: bijdragen aan een beter milieu. Om precies te zijn: 22% van de respondenten vond overwegingen als broeikasgassen, energie of water 'helemaal niet belangrijk', constateerden de onderzoekers.

De meeste Amerikaanse consumenten vinden dat ze al goed bezig zijn met hun afval- en verspillingsgedrag. Toch concluderen de onderzoekers dat de respondenten als groep hun bijdrage aan voedselverspilling substantieel onderschatten, en hun inspanningen om minder voedsel te verspillen overschatten.

De onderzoekers stellen voor vanaf hier te duiken in de echte inhoud van de vuilnisbak en dagelijkse lijstjes met weggegooid voedsel om een nog beter te krijgen.

Het onderzoek is verschenen in PLOS One.

Fotocredits: 'Trash Day', Michael Wifall
Dit artikel afdrukken