Europese onderzoekers luiden in Science de alarmklok over een onderzoeksproject van het Amerikaanse defensieinstituut DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Volgens hen kan het project 'Insect Allies' een nieuwe generatie biologische wapens opleveren, schrijft Trouw.

HEGAA
'Insect Allies', een project waarvoor $45 miljoen is vrijgemaakt, richt zich op het inzetten van insecten om genetisch gemodificeerde plantenvirussen te verspreiden in gewassen die al op het veld staan. Zo zouden die planten sneller en beter bestand moeten worden tegen onvoorziene problemen als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering of ziekten. Sneller dan bij 'gewone' gentechnologie, waar gewenste eigenschappen vanuit het zaad tot uitdrukking komen (verticale overerving). Bij 'Insect Allies' zorgen de insecten voor horizontale verspreiding, in de woorden van de Europese wetenschappers: HEGAA (horizontal environmental genetic alteration agents). En dat is precies wat de argwaan wekt; waarom zou je daar insecten voor inzetten, als je in theorie ook gewoon zou kunnen spuiten met die virussen. Een systeem dat insecten gebruikt om planten te beschermen kan die insecten ook gebruiken om (elders) planten te vernietigen en zo de voedselzekerheid in gevaar te brengen. De wetenschappers roepen op tot meer transparantie en openbare discussie over het project en de implicaties ervan.

Volgens DARPA is er geen sprake van een dergelijke opzet. "We hebben Insect Allies speciaal in het leven geroepen om technologie te ontwikkelen die positieve, beschermende eigenschappen aan planten kan leveren om hen te helpen onverwachte en/of snelbewegende agrarische bedreigingen te overleven," aldus een woordvoerder. "We zien het als een cruciale aanvulling op de nationale veiligheidstoolkit, als onderdeel van een meerlagige strategie om de voedselvoorziening veilig te stellen."
Dit artikel afdrukken