Veel zal hetzelfde blijven ten opzichte van de vorige aanbevelingen, maar de nieuwe Dietary Guidelines for Americans 2020 zullen ook een aantal nieuwe adviezen bevatten. Deze week is het rapport uitgebracht van de regeringscommissie die de officiële Amerikaanse voedingsadviezen voorbereidt.
Op het werkstuk van 835 pagina’s mag tot 13 augustus geschoten worden door het Amerikaanse volk, daarna buigt het Congres zich erover. Als het bekrachtigd wordt (naar valt aan te nemen met wat wijzigingen) bepaalt dat document wat de komende vijf jaar in Amerika als gezonde voeding geldt.

Pinda’s
De nieuwe aanbevelingen weerspiegelen de ontwikkelingen in de voedingskunde van de afgelopen vijf jaar, toen de vorige Guidelines uitkwamen. Zo ligt in de waardering van het wetenschappelijke onderzoek door de commissie het accent meer op voedingspatronen dan op ‘losse’ voedingsmiddelen. Daarin klinkt de omarming door van het concept van de voedselmatrix, dat tegenwoordig breed ingang vindt. Voedingsstoffen die bij elkaar in een maaltijd zitten kunnen elkaars werking beïnvloeden, waardoor het ondoenlijk is hun afzonderlijke effect te beoordelen.

Volkoren granen (‘whole grains’) krijgen in de nieuwe adviezen een even prominente plaats als fruit en groente en dienen samen het hoofdbestanddeel van het American diet te worden. Verder zouden mannen maar één glas alcohol per dag moeten drinken, in plaats van twee zoals nu de veilige aanbeveling is. Het aandeel toegevoegde suiker in de dagelijkse energie zou niet meer dan 6% moeten zijn, dat was 10%.

De herziening van de Dietary Guidelines for Americans is altijd weer een hevig gepolitiseerde gebeurtenis. Door de coronacrisis is de druk nog groter: gezond eten kan voorkomen dat je ziek wordt
De Guidelines maken ook voor het eerst nadrukkelijk onderscheid naar leeftijdsgroepen. Alle hebben verschillende behoeften en elke groep heeft ook specifieke zwakke plekken in het huidige dieet. Kleintjes tot twee jaar zouden helemaal geen toegevoegde suiker moeten krijgen en meer gewoon eten, zoals groente en fruit. Maar ook pinda’s en eieren om allergieën te voorkomen. Kinderen moeten minder snoepen, minder geraffineerde granen eten en minder frisdrank drinken.

Commentaar
Er mist ook het een en ander in de nieuwe richtlijnen. Dat signaleert onder anderen de altijd oplettende Marion Nestle. Toen de Advisory Committee, die werkt in opdracht van het US Department of Agriculture en het Department of Health and Human Services, (de ministeries van landbouw en volksgezondheid) aan de slag ging, was er al commentaar op de samenstelling: de helft van de 20 leden van de wetenschappelijke commissie heeft banden met de voedingsmiddelenindustrie. Mede daarom wellicht was er ook commentaar op de taakstelling van de commissie. Het thema duurzaamheid komt nauwelijks aan bod, dat werd buiten de opdracht gehouden. Ook doet het rapport geen aanbeveling over zoutgebruik. Het woord ‘ultraprocessed’ komt alleen in de referenties voor. En nog altijd wordt verzadigd vet, zowel van zuivel als van vlees, ontraden, ondanks de nieuwe inzichten over de voedselmatrix, waarin enig verzadigd vet geen kwalijk aandeel heeft.

Dikke vinger
Nestle zegt niettemin over het rapport: “Dit is een indrukwekkende, degelijke, conservatieve weergave van de bestaande wetenschap, die in hoge mate overeenkomt met de vorige voedingsrichtlijnen, maar met overwegend sterkere aanbevelingen.” Zij merkt ook op dat van de banden met de voedingsmiddelenindustrie weinig is terug te vinden in het rapport.

In het verleden hebben de voedingsmiddelen-, suiker-, graan-, vlees- en zuivelindustrie via omvangrijke lobby’s in de politiek altijd een dikke vinger gehad in de officiële aanbevelingen. Maar in het rapport wordt aangeraden vet en bewerkt vlees, suikerrijke dranken en geraffineerde koolhydraatproducten zoveel mogelijk te vermijden. Ook de niet te missen oproep om vooral producten met volle granen te eten en minder bewerkte granen, gaat in tegen de belangen van de voedingsmiddelenindustrie, die de ‘burgers’ en ‘sandwiches’ levert die volksvoedsel zijn in de Verenigde Staten.

Onevenredig
De vraag is wat het allemaal gaat helpen. Eén glas drank per dag en geen twee, dat lijkt weinig, maar is toch een reductie van 50%. Een flinke aanbeveling. Maar wie houdt zich eraan? Wat is de werkelijkheid waarin deze mooie aanbevelingen zullen landen?

Daar is de Committee op pagina 1 van de executive summary al duidelijk over. Meer dan 70% van de Amerikanen is te zwaar of obees. Zes van de 10 heeft een chronische aandoening, vooral door slecht eten en te weinig beweging. 37 miljoen Amerikanen, waaronder 6 miljoen kinderen (cijfers uit 2018) krijgen niet goed te eten. Verder: “Bepaalde bevolkingsgroepen worden onevenredig zwaar getroffen, onder meer lage-inkomensgroepen, zwarte niet-Hispanics, Hispanic huishoudens, huishoudens met jonge kinderen, en eenoudergezinnen.”

Schoollunches
Een kwart van de Amerikanen is voor éen of meer dagelijkse maaltijden afhankelijk van enige vorm van voedselverstrekking door de overheid. Via schoollunches, het soldatendiner en maaltijden voor gevangenen. 30 miljoen schoolkinderen leren wat eten is door wat ze elke dag voorgezet krijgen.

Ook het programma voor voedselbonnen (SNAP) valt onder de regelgeving van de Guidelines. Wat die maaltijden mogen bevatten en wat er met die bonnen gekocht mag worden, is wettelijk omschreven.

Al die dagelijkse maaltijden zijn handel, en geen geringe ook. Voor de voedingsmiddelenindustrie is de continuïteit van groot belang. De industrie is dan ook in elke fase van de totstandkoming van de Guidelines aanwezig met een enorme lobby.

Gepolitiseerd
De herziening van de Dietary Guidelines for Americans is altijd weer een hevig gepolitiseerde gebeurtenis. Door de coronacrisis is de druk nog groter: gezond eten kan voorkomen dat je ziek wordt. Vanwege de verzwakte economische crisis in de Verenigde Staten zitten bedrijven niet te wachten op radicale veranderingen in het voedselsysteem. Dat kost alleen maar geld.

De totstandkoming van de voedingsadviezen voor het Amerikaanse volk zijn niet alleen altijd een slagveld tussen wetenschappers, overheid, industrie en belangengroepen, het is ook waar de hele wereld naar kijkt. Historisch gezien hebben alle westerse landen de Amerikaanse richtlijnen voor voeding gevolgd, alleen al omdat het gebruik van de meerjarige officiële adviezen in de Verenigde Staten geboren zijn.

Hier is het hele rapport nog een keer.
Dit artikel afdrukken