In JAMA verschenen gisteren onderzoeksresultaten naar de buikmaat van Amerikanen. Ook al lijkt de groei in obesitas zich in termen van BMI-metingen te stabiliseren, de groei van de Amerikaanse buik blijkt gewoon door te zijn gegaan.

1999-2012, 32.000 respondenten
Het onderzoek werd uitgevoerd over de periode 1999-2012 op een onderzoeksgroep bestaande uit 32.000 volwassen mannen en vrouwen uit verschillende etnische groepen. Gemiddeld nam de omvang van hun buik toe van 95,5 centimeter tot 98,5 centimeter.

Vrouwen groeiden het meest
De gemiddelde buikomtrek voor mannen is nu 101 centimeter. Voor vrouwen bedraagt die 96 centimeter. De gemiddelde groei bij mannen lag op 2 centimeter; bij vrouwen liep de groei door tot 3,8 centimeter. Het buikvet nam gemiddeld toe van 46,4% in de periode 199-2000 tot 54,2% in 2011-2012.

De onderzoekers konden op basis van BMI-berekeningen dergelijke stijgingen niet vaststellen. De reden van groei valt alleen speculatief vast te stellen. De onderzoekers vermoeden dat slaapgebrek, medicijngebruik en endocriene verstoorders de belangrijkste oorzaken zijn.

Fotocredits: als je nog 16 bent, a.drian
Dit artikel afdrukken