Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Jama Pediatrics laat zien dat tieners weliswaar minder vaak veel drinken, maar bij gelegenheid wel veel meer drank achterover slaan.

Het onderzoek vond gedurende 2005-2011 plaats onder meer dan 16.000 eindexamenleerlingen. Bij het onderzoek gaf 20 procent van de Amerikaanse scholieren aan de afgelopen twee weken bij één gelegenheid meer dan vijf alcoholische consumpties genoten te hebben (de traditionele drempelwaarde voor 'binge drinking'). 10 Procent dronk meer dan 10 drankjes, en 5,6% gaf aan zelfs meer dan 15 drankjes te hebben gedronken bij één en dezelfde gelegenheid.

Jongens dronken meer dan meisjes - zo dronk 15 % van de jongens recent nog meer dan 10 drankjes, tegen 5% van de meisjes.

Het is voor het eerst dat er zulke hoge getallen gerapporteerd worden. "Deze bevindingen zouden wel eens de verklaring kunnen zijn waarom sommige gevolgen van 'binge drinking' toenemen (zoals ziekenhuisopnames na overdoses), terwijl het drinken op zich al jaren afneemt", merkt het editiorial bij de studie op. Dat schrijft Reuters.
Dit artikel afdrukken