Dat zegt Dr. Gary Smith op Reuters in een bericht over kinderen die naar het ziekenhuis moeten omdat ze zich verslikt hebben in snoep, druiven of hamburgers. De afgelopen tien jaar gingen dagelijks 34 kinderen naar de Emergency Rooms van Amerikaanse ziekenhuizen. Snoep, hot dogs en bij jonge kinderen chocolade en zelfs moedermelk blijken oorzaken voor verstikkingen.

Smith vindt de cijfers hoog en zegt dat het om een onderschatting gaat. Jaarlijks moeten naar schatting 12.435 kinderen tot 14 jaar naar het ziekenhuis. Jaarlijks sterven er 57. De VS tellen bijna 314.000.000 inwoners.
Dit artikel afdrukken