De FDA voerde inspecties uit in een productiesite waar kant-en-klaar maaltijden bereid worden voor 74 Whole Foods vestigingen langs de Amerikaanse oostkust, inclusief New York.

'Ernstige misstanden'
In een brief laakt de FDA onhygiënische toestanden zoals condenswater dat van plafonds, deuren, afvoerpijpen en ventilatoren druipt, onvoldoende afscherming tussen kranen en werkbladen en onvoldoende hygiënisch besef bij werknemers. Ook kon door de gehanteerde processen schoonmaakmiddelen terecht komen op de maaltijden die in de directe nabijheid bereid werden. De FDA trof ook een (ongevaarlijke) Listeria-bacteriebesmetting aan.

'Niet acceptabel'
Volgens de FDA betekent dit dat levensmiddelen "bereid, verpakt of bewaard werden onder onhygiënische omstandigheden waardoor ze mogelijk vervuild zijn geraakt of schadelijk voor de gezondheid". De inspecties vonden in februari plaats en sindsdien heeft Whole Foods maatregelen genomen. Die blijken voor de FDA niet afdoende. In de waarschuwingsbrief staat: "Wij vinden uw antwoord niet acceptabel omdat u onvoldoende met documentatie heeft kunnen aantonen dat alle noodzakelijke maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen te corrigeren effectief geïmplementeerd zijn".

'Verrast'
In een reactie zegt Whole Foods 'honestly surprised' te zijn dat de FDA met geen woord over de bereikte voortgang rept. "Sinds februari onderhouden we nauw contact met de FDA, zijn regelmatig inspecties uitgevoerd en hebben we gezamenlijk met hen elk van de geconstateerde issues aangepakt", zegt Ken Meyer. Whole Foods heeft contact met de FDA opgenomen om de zaak te bespreken.
Dit artikel afdrukken