Van de Stichting Zeldzame Huisdieren ontvingen we het volgende persbericht:

Met financiële steun van ruim 400 donateurs heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) 25 Groninger Blaarkoppen kunnen redden. In plaats van te worden afgevoerd naar de slacht, zullen de 17 Blaarkop-kalveren en 8 pinken nog deze week de weide op gaan. Deze koeien worden straks als melkvee gehouden. De SZH-crowdfundcampagne polderpanda.nl leverde binnen twee dagen al ruim tienduizend euro op, voldoende om in ieder geval de eerste 25 zeldzame runderen te kunnen opkopen. De SZH heeft nog enkele tientallen andere koeien in het vizier die mogelijk ook overgenomen kunnen worden.

De actie ‘Polderpanda.nl’ – een bijnaam van de Groninger Blaarkop die inderdaad wel wat weg heeft van de Chinese panda – is op touw gezet om te voorkomen dat tientallen zeldzame runderrassen zoals Lakenvelders, Fries Roodbont, Witrik, Fries Hollands, Maas-Rijn Ijssel en Brandrood vee naar de slacht worden afgevoerd. Oorzaak van het massaal ‘opruimen’ van koeien zijn de nieuwe fosfaatregels. De SZH pleit voor een uitzondering voor zeldzame landbouwhuisdierrassen aangezien de populaties daarvan al worden bedreigd en juist moeten groeien in plaats van nog verder te krimpen. Met de crowdfundactie wil SZH boeren ondersteunen wanneer aanhouden van hun dieren tot onzekerheid en hoge kosten leidt. Deze reddingsactie van de 25 Groninger Blaarkoppen is mede tot stand gekomen door samenwerking tussen de SZH en een jong boerenechtpaar van het bedrijf Eytemaheert in het plaatsje Sandebuur op de grens van Drenthe en Groningen.

De SZH pleit voor een uitzondering voor zeldzame landbouwhuisdierrassen aangezien de populaties daarvan al worden bedreigd en juist moeten groeien in plaats van nog verder te krimpen. Met de crowdfundactie wil SZH boeren ondersteunen wanneer aanhouden van hun dieren tot onzekerheid en hoge kosten leidt
Afgelopen weekeind gaven Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN)-directeur Sipke Joost Hiemstra en SZH-voorzitter Geert Boink in het TV-programma EenVandaagde urgentie van de problematiek weer. Nederland dient zijn oude rassen voor de toekomst te bewaren in plaats van ze te laten slachten. Twee rassen (Fries roodbont vee en Witrik) hebben in verband met inteelt-percentages een kritiek lage populatie van amper 500. Maar ook de andere rassen schommelen op de MRIJ na tussen de 1000 en 2000. Pas bij een populatie van 6000 is sprake van een veilig aantal.

Op dit moment (woensdagochtend 12 april 2017) vindt overleg plaats tussen het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de SZH. De SZH wil een uitzonderingspositie voor zeldzame huisdierrassen in de fosfaatreductie-regelgeving. Aangezien boeren vanaf 1 april in moeten krimpen of anders veel geld per dier teveel moeten betalen, is verder afwachten volgens Boink desastreus. EZ-Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de Kamer onlangs beloofd om binnen twee weken met een oplossing voor de zeldzame runderrassen te komen.

De SZH hoopt op een succesvol overleg. Als de uitzonderingspositie er komt, zal het geld dat is opgehaald voor de Groninger Blaarkoppen en andere zeldzame koeien her-bestemd worden voor andere urgente SZH-projecten. Naast de acht zeldzame runderen zijn er ook kritieke en bedreigde aantallen onder andere oude Nederlandse landbouwhuisdierenrassen (paarden, varkens, schapen, geiten, kippen duiven, bijen enzovoort). De campagne polderpanda.nl zal worden voortgezet om ook al dit levende erfgoed voor toekomstige generaties te kunnen bewaren met gezonde populaties. In totaal telt Nederland ongeveer honderd zeldzame gedomesticeerde soorten en rassen.

Bijkomend voordeel van de campagne is dat veel boeren de SZH benaderen met de vraag hoe zij over kunnen stappen van regulier vee op oorspronkelijke Nederlandse rassen. De SZH voorziet deze boeren van advies zodat het ras past bij het type bedrijf. Donaties betekenen dus ook een nieuwe stimulans voor het houden van zeldzame koeien als levend erfgoed. De campagne wordt ondersteund door het professionele crowdfundbedrijf GetaCrowd.nl.
Dit artikel afdrukken