Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven (Milieu) op basis van een onderzoek door het RIVM aan de Tweede Kamer.

Alleen, hoe ga je er op handhaven? "Het is lastig om oneigenlijk gebruik van azijn bij particulieren thuis te controleren, maar ik wil wel dat het voor consumenten zo makkelijk mogelijk is om verstandige keuzes te maken, zodat zijzelf en hun omgeving zo min mogelijk risico’s lopen,” zegt Van Veldhoven in het Algemeen Dagblad. Overheid en sector gaan consumenten over de risico's informeren.

Het RIVM onderzocht de risico's van het gebruik van azijn. Er zijn bestrijdingsmiddelen met azijnzuur in de handel die ook door particulieren gebruikt mogen worden. Ze kunnen tot 80% azijnzuur bevatten. Als de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd, zijn deze middelen veilig. Maar veel mensen gebruiken gewone keuken- of schoonmaakazijn. Die bevatten ook azijnzuur.

Het RIVM stelde vast dat al bij lage percentages azijnzuur (6,6%) planten naast het bespoten oppervlak risico lopen. Bodemorganismen lopen acuut risico bij een plens azijn. Vanaf een concentratie van 10% azijnzuur kunnen huid- en oogirritatie optreden. Bij hogere concentraties, vanaf 25%, kunnen mensen zelfs brandwonden, oogletsel en luchtwegbeschadigingen oplopen.
Dit artikel afdrukken