"Wij houden er rekening mee dat het kabinet voor die tijd valt. Daarom hebben we niet alle campagnebudget ingezet, we hebben een reservepotje. We houden rekening met verkiezingen dit jaar. We hebben al een groslijst met kandidaten klaarliggen en ook voor eventuele bewindspersonen. Vanaf 18 maart 2021 (dag na de Tweede Kamerverkiezingen red.) zijn we gaan voorbereiden. Daarom hebben we ook niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de Tweede Kamer hebben we ook een debat aangevraagd over de verkiezingsuitslag en de onvrede in de samenleving en de gevolgen die dat heeft voor de democratie."

Kandidaten die op de lijst op een plek 12 of 17 stonden, komen opeens in de Provinciale Staten, is dat voor sommige schakelen?
"Sommige hebben voorkeursstemmen en dan pas kun je zien wat het basisteam wordt. Met mensen die eerst gedacht hadden dat ze lijstduwer waren, moeten we praten. Bij eerdere peilingen hebben we wel geprobeerd ze mentaal voor te bereiden: hou er rekening mee dat je wel wordt gekozen. Maar dan gebeurt dit... Je ziet de krantenkoppen en denkt: nee, dit gaat niet over BBB. Maar het gaat wel over ons. Het is onwezenlijk."

Eerst had de partij met Caroline van der Plas één gezicht in de Tweede Kamer, nu zijn er meer dan 140 vertegenwoordigers van BBB. Hoe houden jullie alle neuzen dezelfde richting op?
"Vorig jaar zomer zijn we alle provincies langsgegaan en we hebben met iedereen gesproken. We hebben workshops gegeven, bijvoorbeeld hoe gedraag je je op de verkiezingsavond. We staan voor de uitdaging van elke kleine partij die groeit, maar we hebben de lijsten heel erg samengesteld op maximaal teamgevoel. Mensen die op papier ministerskandidaat waren, maar niet fijn in de groep lagen, daar zijn we niet mee doorgegaan. Hoe dat uitpakt moet in de praktijk blijken."

Jullie hebben als verkenners coryfeeën voorgedragen uit andere partijen, zoals in Noord-Holland Ankie Broekers-Knol en in Zuid-Holland Fred Teeven van de VVD. Waarom doen jullie dat?
"Dat doen we omdat we onafhankelijke mensen willen en ook naar bestuurlijke kwaliteit kijken. Het is ook een signaal naar de andere fractievoorzitters om te laten zien dat niet alles alleen zo moet gaan als BBB het wil en we het serieus aanpakken. Vanavond maken we de laatste verkenners bekend, voor Flevoland, een duo. Die zijn ook van buiten de partij."

Landelijk beleid is lang niet altijd provinciaal beleid
Als je gaat regeren, moet je ook concessies doen. Wat zijn de punten waarop jullie geen water bij de wijn willen doen?
"Eigenlijk zijn dat twee dingen over het hele land: de datum van 2030 (in plaats van 2035 red.) voor de stikstofwet is een breekpunt. En dan moet er nog voldoende veranderen op dat gebied. Het andere is: geen gedwongen onteigeningen. In Brabant is nog een extra punt, dat is de verplichting voor bepaalde stalsystemen terwijl die bij de rechter zijn afgeschoten. Hoe dom kun je zijn..."

Die breekpunten dat zijn ook punten waarop discussie bestaat binnen de lokale afdelingen van coalitiepartijen VVD en CDA. Zijn dat ook de partijen die voor de hand liggen bij het vormen van een coalitie?
"We moeten gewoon kijken hoe het uitpakt. Of CDA en VVD met name en ChristenUnie in de Provinciale Staten positie gaan innemen tegen Den Haag. De provincie is geen uitvoeringsloket van het kabinet. Het regeerakkoord is gewoon een stukje papier. Zolang het niet in een wet wordt omgezet, bestaat het niet. Het is niet logisch om als eerste D66 of GroenLinks op te bellen. Maar PvdA wel. En met GroenLinks is op provinciaal niveau misschien ook wel mee te dealen. Landelijk beleid is lang niet altijd provinciaal beleid."

Als het gaat over stikstof, waar zien jullie ruimte. Er zijn ook Europese afspraken.
"Er zijn alleen afspraken over het herstel van natuur. Nederland heeft gekozen om stikstof als instrument te kiezen. De Europese Commissie zegt nu: we houden jullie aan wat jullie gezegd hebben. We moeten gewoon andere afspraken maken. We sluiten ons veel te veel op in allerlei wetten in plaats van het doel waar het naartoe moet."

De waterschappen is BBB ook binnengestormd. Waar willen jullie je daarin hard voor maken?
"De basis is dat het waterpeil de functie, zoals landbouw of natuur, moet volgen. De focus verschilt per gebied, van waterafvoer, waterberging en waar nodig grondwater aanvullen. In sommige streken ligt de focus op dijkbewaking en in andere natuurherstel of waterafvoer. En in overeenstemming met onze basisprincipes: voor mensen met een te laag inkomen moet de belasting worden afgestemd en waterschappen moeten goed financieel beleid voeren, zodat burgers niet de dupe worden."

Deze uitslag geeft de hele agrarische sector meer vertrouwen. Maar we krijgen ook signalen uit het mkb, mensen in de zorg en bij de politie die blij zijn met deze aardverschuiving
Begin maart heeft BBB bij de Kiesraad de naam BBB Europa geregistreerd. In het voorjaar van 2024 zijn de Europees Parlementsverkiezingen. Wat is de bedoeling?
"We gaan meedoen. Een half jaar geleden is er een werkgroep ingesteld die wekelijks vergadert. In Europa liggen ook kansen om zaken te veranderen. Frans Timmermans gaf in de Telegraaf ook steun aan onze uitgangspunten. Er zijn qua partijen drie opties die voor de hand liggen (de Europese Volkspartij, Renew en de Europese Conservatieven en Hervormers red.), maar daar moeten nog gesprekken over plaatsvinden. Fracties hebben ook een bepaald toelatingsbeleid. Er zijn in Europa nu ook meer boerenbewegingen in opkomst, onder meer in België, dus misschien komt er in de toekomst een eigen fractie, maar dat is meer voor de lange termijn."

De laatste dagen wordt er weer volop over gespeculeerd dat Pieter Omtzigt zich zou aansluiten bij BBB. Klopt dat?
"Bij ons is daar niets van bekend. Hij is welkom en dat weet hij."

Boeren, maar ook burgers die zich niet gehoord voelen, hebben hun hoop op BBB gevestigd. De Dutch Dairyman Board is vandaag uit het landbouwakkoord-overleg gestapt om ruimte te maken voor de nieuwe Statenleden en de Eerste Kamer. Kan BBB al die hooggespannen verwachtingen waarmaken?
"Het is terecht dat de verwachtingen hoog zijn. We hebben een programma gemaakt 'Iedere dag BBBeter', dat moeten we laten zien. Maar Caroline heeft ook in een campagnefilmpje gezegd: Weet één ding, ik heb geen toverstaf. Maar je kunt erop rekenen dat we altijd zullen strijden tot het bittere eind. Deze uitslag geeft de hele agrarische sector meer vertrouwen. Maar we krijgen ook signalen uit het mkb, mensen in de zorg en bij de politie die blij zijn met deze aardverschuiving."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken