In de brief die is gericht aan hun collega-miljonairs en -miljardairs doen zij een oproep voor een eerlijker belastingsysteem. “Er zijn twee soorten rijke mensen in de wereld: degenen die de voorkeur geven aan belastingen en degenen die de voorkeur geven aan hooivorken (belastingontwijking, red.). Wij, ondergetekenden, geven de voorkeur aan belastingen. En wij geloven dat u dat ook zult overwegen.”

“Daarom dringen wij erop aan nu een stap vooruit te zetten – voordat het te laat is – om hogere en eerlijkere belastingen te eisen op miljonairs en miljardairs in uw eigen land en om te helpen bij het voorkomen van individuele en vennootschapsbelastingontwijking en -ontduiking door middel van internationale belastinghervormingsinspanningen.”

Minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde bij BNR op de open brief. “Wij wonen in een land met relatief kleine inkomensverschillen, relatief hoge belastingen en relatief goede voorzieningen, maar ook bij ons blijft dit (ongelijkheid, red.) een aandachtspunt. Als je vervolgens buiten Nederland kijkt, dan zijn de verschillen tussen groepen, ook in geciviliseerde samenlevingen, soms ontzettend groot. Dat zij daar aandacht voor vragen vind ik volslagen terecht.”

De briefschrijvers lijken geïnspireerd door het Davos-optreden van Nederlandse historicus Rutger Bregman vorig jaar. Hij werd daar destijds nog voor idioot uitgemaakt door een presentator van FoxNews. Opvallend: Bregman liet onlangs weten dat hij niet is uitgenodigd om naar Davos te komen. Waarom wist hij niet.

Vanzelfsprekend heeft het nieuws ook Bregman bereikt. Hij reageert erop met een bekentenis over zijn heimelijke lievelingsfilm Love Actually, die onderwerp van gesprek is in zijn collegereeks Waarom de meeste mensen deugen. Rutger opent zijn lezingen met beelden uit de film om aan te tonen dat de mens graag lief heeft. De regisseur van deze film, Richard Curtis, is een van de ondertekenaars van deze open brief.
Dit artikel afdrukken