Het onderzoek werd uitgevoerd op botten die werden gevonden in Iran. Ze dateerden van 10.500 jaar geleden, toen de mens net van zijn bestaan als jager en verzamelaar was overgestapt op landbouw en veeteelt. Archeologen zijn er van overtuigd dat de mens in het onderzochte gebied met 'huisdieren' heeft geleefd: geiten, schapen, varkens en runderen zijn allemaal eerst in het Nabije Oosten gedomesticeerd, zo blijkt uit archeologische vondsten.

Het onderzoek naar de runderbotten leverde in ieder geval een verrassende uitkomst op. Scientas meldt vandaag:
Het DNA van de oude runderen werd vergeleken met dat van moderne runderen. Met behulp van computersimulaties achterhaalden de onderzoekers hoe de verschillen in DNA ontstaan waren. Hieruit blijkt dat de verschillen in DNA enkel konden ontstaan als een kleine groep wilde ossen (ongeveer tachtig exemplaren) gedomesticeerd werden.

En dat is verrassend, zo moet onderzoeker Mark Thomas bekennen. “We weten uit archeologische opgravingen dat de wilde voorouders van de moderne runderen – oerossen genoemd – veelvuldig in Azië en Europa voorkwamen, dus er was voldoende gelegenheid om ze te vangen en te domesticeren.” Alhoewel het niet gemakkelijk moet zijn geweest om deze oerossen te vangen en ervoor te zorgen dat ze de mens van dienst konden zijn.


P.S.: 'ossen' zijn niet alleen gecastreerde stieren. Die zullen zich moeilijk voortplanten. Wikipedia meldt bij 'ox': An ox (plural oxen), also known as a bullock in Australia, New Zealand and India, is a bovine trained as a draft animal. Oxen are commonly castrated adult male cattle; castration makes the animals more tractable. Cows (adult females) or bulls (intact males) may also be used in some areas.. In het Nederlands had Scientias beter de term 'oerrund' kunnen gebruiken.

Fotocredits: sporst, Ishtar Poort
Dit artikel afdrukken