De Algemene Rekenkamer beveelt in een rapport over de duurzaamheid in de intensieve veehouderij aan de milieuwvoorschriften voor ammoniakuitstoot aan te scherpen. De gemiddelde landelijke uitstoot is nu het dubbele van wat 'kwetsbare natuur' aankan. Hoe dit zich verhoudt tot het recente debat over bovengronds uitrijden en juist meer biodiversiteit wordt niet duidelijk.
Dit artikel afdrukken