In Nederland komt volgens het RIVM de 'schade' door alcoholgebruik - lagere arbeidsproductiviteit, voortijdige overlijdens, inzet van politie en justitie, verkeersongevallen en zorgkosten - uit op €8,1 miljard. Dat komt overeen met zo'n €475 per Nederlander.

In Groot-Brittannië deed Public Health England (PHE), samen met een aantal vooraanstaande wetenschappers en medische experts, een vergelijkbare exercitie naar de maatschappelijke kosten van alcohol. Ze stelden vast welke schade ontstaat aan criminaliteit, gezondheidsproblemen en productiviteitsverlies als gevolg van drankgebruik. Tot voor kort werden die kosten geraamd op circa £21 miljard per jaar. PHE komt nu voor 2016 uit op een bedrag dat tussen de £27 en £52 miljard (1,3%-2,7% van het BNP) ligt. Omgerekend komt dat per Brit neer op zo'n €490 tot €945.

Vaste minimumprijs
Het rapport wordt in Groot-Brittannië gebruikt om politiek draagvlak te vinden voor een vaste minimumprijs voor bepaalde soorten alcoholhoudende dranken. Een groep van 43 artsen, zorggroepen, actiegroepen en volksgezondheids-, religieuze en kinderorganisaties roept op grond van de nieuwe cijfers de Britse minister van Financiën Philip Hammond op deze maatregel in de begroting op te nemen. Tegen de maatregel bestaat tot op heden veel bezwaar onder politici en vanuit de alcoholbranche zelf.

Accijnsverhoging
Ook het RIVM berekende dat het flink verhogen van de accijns (met 50%) de meest effectieve manier zou zijn om de economische schade van drankgebruik binnen te perken te houden.
Dit artikel afdrukken