Volgens het regeerakkoord van Rutte IV moeten supermarkten en voedselverwerkers een 'niet-vrijblijvende bijdrage' aan de verduurzaming van de landbouw laten zien. Minister Piet Adema probeert op dit moment die harde wens in het moeizaam op gang komende Landbouwakkoord te verwezenlijken nadat zijn voorganger Staghouwer afgelopen zomer besloot zijn post op te geven omdat hij daar zich daar niet de man voor wist.

AH nam met 'Beter voor...' het voortouw op het gebied van zowel duurzaamheid en dierenwelzijn als betere betaling van de boer. Een dergelijk geïntegreerd eisenpakket stond in de Nederlandse markt vooralsnog op zichzelf. Nu nodigt AH als het ware zijn conculega's uit te volgen. Daar konden minister Adema en zijn voorganger Staghouwer vooralsnog niet van dromen.

Albert Heijn zegt in een persbericht 'Beter voor...' een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te willen laten worden. Vanuit AH's missie 'Samen beter eten bereikbaar maken; voor iedereen' zette de blauwe supermarktketen de nodige stappen om naar beste kunnen bij te dragen aan het gezonder, socialer en duurzamer maken van de samenleving.

Door het uitgebreide ontwikkelde eisenpakket en de controle daarop van een privaat bedrijfslogo om te zetten naar een breed toegankelijk keurmerk wil Albert Heijn naar eigen zeggen bijdragen aan "een brede vernieuwing van de landbouwtransitie in Nederland".

Albert Heijn ging met Beter voor (Dier), Natuur & Boer van start in 2017. Het bedrijf zei verder te gaan dan PlanetProof, integreerde de basisnormen van Beter Leven van de Dierenbescherming. Het deed daar nog een schepje bovenop en nam fair pay-principes op. In totaal sloot het bedrijf 1.100 boeren en telers aan, 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 pluimveehouders en 360 groente- en fruittelers. De realisatie van het integrale programma wordt gecontroleerd door onafhankelijke controleurs en getoetst op ambitie, betrouwbaarheid en transparantie door Milieu Centraal.

Voor 2030 kan de excellentie dan nog wat stikstof- en natuurdoelen toevoegen zodat ook AH nog wat moet doen en er voor iedereen actie in de taxi blijft
Economisch is het AH-programma aantrekkelijk. Het bedrijf maakt in overleg met boeren lange termijn afspraken op basis van een gezonde verkoopprijs en - bijvoorbeeld in onderscheid met PlanetProof bij FrieslandCampina - afnamegaranties. Investeringen van boeren in verduurzaming of verbetering van dierenwelzijn vergoedt Albert Heijn al vooraf. De Zaanse super neemt dus het risico voor de ontwikkeling en de tijd die nodig is om het gezamenlijke eindproduct rendabel te laten worden.

AH stelt zijn integrale schema's op het gebied van dierlijke producten (zuivel, varkens, kippenvlees, eieren en groenten en fruit) nu open voor zijn concurrenten.

Minister Piet Adema kan ze overnemen en verplicht stellen. Bijvoorbeeld als doel voor 2027; wie dan niet aan de benchmark voldoet of boven deze oude normen uit is gegroeid is af en verliest zijn licence to produce of sell. Voor 2030 kan de excellentie er dan nog wat stikstof- en natuurdoelen aan toevoegen zodat ook AH nog wat moet doen en er voor iedereen actie in de taxi blijft. Hoe moeilijk kan het zijn als de marktleider je op gang helpt?
Dit artikel afdrukken