Wakker Dier zegt: Aanleiding hiervoor is een recente onthulling van Wakker Dier over misstanden bij Ierse runderen wanneer ze op stal staan. Uit dit onderzoek blijkt dat veel Ierse runderen op harde, betonnen roostervloeren staan. Terwijl de supermarkt claimt dat ‘deze koeien in de winter in comfortabele ruimtes leven’.

Wakker Dier reageert verheugd op het weghalen van de gewraakte tekst: Goed dat Albert Heijn deze aanpassing doet. Het zou van lef getuigen als ze ook het onterecht positieve imago van Greenfields rechtzetten.

De kranten zullen het nieuws vandaag overnemen zodat het imago van Iers rundvlees, naast zuivel het belangrijkste exportproduct van Ierland, in ons land een deukje oploopt. Niettemin is het vlees dat van huis uit al voldoet aan de wens van Wakker Dier om dieren buiten te laten. Ierse runderen brengen aanzienlijk meer tijd buiten door dan Nederlandse weidekoeien. Wel is het waar dat de stallencomplexen, mede daardoor, qua diercomfort wat vaker achterlopen bij Nederlandse. Nederlandse stallen moeten echter compenseren voor de geruime tijd die de dieren in ons land binnen doorbrengen.

Eerder gaf de Wageningse dierwetenschapper Bram Bos al aan de actie wat uit balans te vinden. Een weidekoe in Nederland staat 92% van haar tijd op stal; een Iers rund loopt circa 10 van de 12 maanden vrij buiten en heeft een lagere milieubelasting omdat het dier vrijwel uitsluitend lokaal gras eet. Daar komt nog eens bij dat het Ierse vleesvee bij de moeder zoogt; het kalf bij de moeder is een belangrijke wens van dierenwelzijnsorganisaties waar Nederlandse melkveehouders niet aan kunnen voldoen. Het sporadische vleesvee in Nederland zoogt wel het eigen kalf, maar biedt bij lange na niet het volume vlees om Nederlandse supermarkten te kunnen bedienen.
Dit artikel afdrukken