De vogelbestanden in de Verenigde Staten en Canada zijn sinds 1970 met 29% afgenomen. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het vakblad Science.

Het verlies van 2,9 miljard vogels is een teken van ‘een uitgebreide ecologische crisis’, schrijft Eurekalert. Een gezonde vogelstand weerspiegelt de milieugezondheid. De afname wijst er op dat menselijke activiteiten van zo grote invloed zijn op de ecologische systemen in de VS en Canada dat ze de oorspronkelijke, robuuste, wildpopulaties niet langer kunnen ondersteunen.

Van de bijna 3 miljard verdwenen vogels behoort 90% tot 12 vogelfamilies, waaronder huis-tuin-en-keukenvogels als spreeuwen, vinken en zwaluwen. Vooral weidevogels zijn hard getroffen met een afname van 53%, ongeveer 720 miljoen vogels. Van de kustvogels is een derde verdwenen. In de afgelopen tien jaar is het aantal trekvogels 14% minder geworden. Dat bleek uit radargegevens van weerstations over het hele continent.

De studie gaat niet in op de oorzaken van de afname. De Amerikaanse gegevens staan niet op zichzelf. Ook in andere delen van de wereld daalt de vogelstand, maar ook bijvoorbeeld aantallen insecten en amfibieën. De onderzoekers merken op dat de belangrijkste factor voor de afname waarschijnlijk het wijdverbreide habitat-verlies is, vooral ten gevolge van de intensivering van de landbouw en de verstedelijking.

Andere studies noemen de afname van (prooi)insecten door pesticidengebruik als medeoorzaak voor het dalende vogelbestand. Ook het glas van hoge gebouwen en loslopende huiskatten eisen hun tol.
EurekAlert
Reageer
  • Deel
Druk af