Een dikke 8.000 Franse landbouwbedrijven mogen hun bedrijf sinds 1 juli 2020 tooien met het label 'hoge milieuwaarde' (HVE, Haute Valeur Environnementale). De bedrijven en verwerkers van hun producten mogen het ook voeren op de producten - melk, kool, kaas en brood - die ze op de markt brengen.

Het logo Hoge Milieuwaarde (HVE) garandeert dat de landbouwpraktijken die op een landbouwbedrijf als geheel worden toegepast, het natuurlijke ecosysteem in stand houden en de druk op het milieu (bodem, water, biodiversiteit, enz.) tot een minimum beperken. Het is een wettelijk beschermd label dat de waarde van het product verhoogt. Boeren die het gebruiken kunnen er hun milieu-inspanningen mee tot uiting en waarde brengen. Daarmee geniet hun productie dezelfde wettelijke bescherming als Label Rouge, Biologisch en Beschermde Oorsprong Benamingen (BOB's)

De komende twee jaar zouden nog eens 4.000 landbouwbedrijven gecertificeerd moeten worden met behulp van subsidies vanuit het corona-herstelplan voor de landbouw.

Terwijl biologisch van ecologie tot dierenwelzijn het betere alternatief wil zijn, is HVE vooral bedoeld om de milieubelasting van de landbouw terug te dringen. De uitstoot, van residuen van gewasbeschermingsmiddelen tot meststoffen, staat centraal.Bedrijven die het label dragen, worden iedere 18 maanden gecontroleerd door een door het Ministerie van Landbouw erkende certificeringsinstantie op de naleving van prestatieverplichtingen. De prestaties worden gemeten.

Volgens de Franse consumentenbond Que Choisir is het HVE-logo zwakker dan biologisch, omdat pesticiden blijven toegestaan. Hoewel minimaal gebruik van landbouwchemie wordt toegejuicht en biodiversiteit nadrukkelijk wordt aangemoedigd, zou het logo onvoldoende aanzetten tot verandering van het productiemodel volgens Que Choisir. Je zou ook andersom kunnen redeneren: het HVE-logo meet de uitkomsten van maatregelen, terwijl biologisch er alleen maar van uitgaat dat biologisch beter is voor de natuur en dat niet hoeft te bewijzen.
Dit artikel afdrukken