Afgelopen week stuurde minister Carola Schouten een door de WUR gemaakte scenariostudie naar de Tweede Kamer die duidelijk moest maken op welke aangrijpingspunten de klimaatdoelen, kringloop en grondgebondenheidsdoelen voor de landbouw het beste gerealiseerd kunnen worden, afhankelijk van intensieve of extensieve ambities voor de landbouw en keuzen voor grote of beperkte krimp van de veehouderij in Nederland. De studie is niet bedoeld als een keuze van experts maar als een verkenning van de mogelijke politieke keuzen en agronomische werkingsmechanismen. Op basis daarvan kan geïnformeerde politieke besluitvorming plaatsvinden, schreef de minister aan de Kamer.

Vandaag laat de brancheorganisatie Akkerbouw weten dat er reeds gekleurde vooronderstellingen en gebrek aan vakmanschap achter de scenario's schuilen.

In het rapport, schrijft de Akkerbouworganisatie, gaan de opstellers ervan uit dat ook in 2050 nog steeds een groot deel van het veevoer geïmporteerd en niet binnen Nederland zelf geproduceerd zal worden. Dat staat wat hen betreft haaks op het kringloopbeleid en de eiwittransitie-ambities van het kabinet. De gekozen scenario’s en aannames sturen, zeggen de akkerbouwers, aan op krimp van de plantaardige productie om emissies in de veehouderij te compenseren. Daarnaast zou de studie gemaakt zijn door academici die te weinig verstand hebben van de akkerbouwkundige praktijk. De akkerbouwers schrijven: "Enkele aannames in het rapport houden geen rekening met de akkerbouwpraktijk. Een voorbeeld daarvan is de aanname dat de gewasopbrengsten in 2050 met 30% zullen toenemen, maar dat de ruimte om bodem en gewassen passend te voeden wordt ingeperkt in de vorm van lagere fosfaatgebruiksnormen."

Praktijkmensen weten, volgens de akkerbouwers, dat dergelijke streefwaarden leiden tot uitputting van de landbouwgronden en uiteindelijk niet houdbaar zullen blijken. Op basis van de gekozen aannames en scenario’s begrijpen ze de scenario's uitmonden in de noodzaak om bos aan te planten ten koste van de akkerbouw "om de emissies uit de veehouderij te compenseren". De BO Akkerbouw zegt duidelijk te twijfelen aan de landbouwkundige logica achter de scenariostudie.
Dit artikel afdrukken